Buramvārdu rādītājs (Dr. philol. Aigars Lielbārdis) > Buramvārdu tipoloģija > Super petram

Kategorija: Super petram