1680-Alise-Leja-04-0219
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaAlīses Lejas folkloras vākums
Atslēgvārdi
Atšifrēja Anna9
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2018-11-09 15:28:21
Atšifrējums [1680]

3866

903. Ougški, ougški ducinaja
Pērkuniņa vedekliņa.
Ni tai mirka zelta puški,
Ni sudabra īlūciņi.

3867

104. Sēj, buoļiņ, man rūzites,
I ūtaras magūniņas.
Lai es zīdu kuo rūzite,
Kuo rūzite, magūnite.

3868

905. Voi tu, mans kristabārns,
Naguļ ilgi šūpuļē.
Oun kuojiņas; līc vīzītes,
Aptec tēvu, muomuliņu.

3869

906. Kristatēvs, kristamuote,
Pirc man krista kumeliņu.
Kristadīn, lopudīn
Ar kū broukt iz baznīcu.

3870

907. Dīvam dīniņa nūguoja
Ar Laimiņu runājut:
Kam būs mirt, kam dzīvot,
Kam turīt šī zemīti?