0118-Dures-pamatskola-1-0007
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaDūres pamatskolas vākums
Atslēgvārdi
Atšifrēja Una
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2015-01-07 15:33:42
Atšifrējums Vīra mate man sacīja, lai es vinai [viņai] putru vāra;
Es izvāru krupu putru, lai ēd vece sprauslādama.
Vīra māte man sacīja, lai es viņai vietu taisu;
Es paliku dadžu klēpi, lai guļ sanus [sānus] berzēdama.

Kur liksim, kur liksim tavu blāgu vīra māti?
Baz'sim [bāz'sim] viņu ogļu maisā kārsim ķēķa skrustenī [skurstenī].

16  

Es skatos, es skatos, ko tie mūsu kaķi ņaud:
Panakstnieku meitiņām peļu kurpes kājinās.

17  

Kazinieku puisēniem smuki balti kaklautiņi;
Panakstnieku puisēniem raiba vepra pavēdere.

18  

Delu [dēlu] māte maksas prasa par dēliņa auklējumu:
Gaŗa krekla baltu zeķu un vēl raibas villainītes.
Ak tu traka dēlu māte vai es augu nēauklēta.

19  

Pie baliņa [bāliņa] dzīvodama daudz zemites nepaģēru:
Zam [zem] purīņa [pūriņa], zam [zem] krēsliņa, zam [zem] savām kājiņām.

Mīklas.

20

Kas es esmu, tas palieku las' uz priekšu atpakaļ. Laimīga tā skuķe kas man iemantojusi. (Smukums).

21  

Maza, maza kūtiņa visapkārt cūku celiņš. (Villaine).
Dūres I p. pamatskolas IV klases skolniece Elma Kazaine. 14 gadus veca.

22  

Reiz bijis viens burvis. Viņš nobūris katru cilvēku. Reiz viņš aizgājis uz krogu, krogā bijis viens saimnieks. Saimnieks nezinājis ka viņš nobuŗ, un viņu sakaitinājis. Burvis iedevis saimniekam degvīnu. Viņš aizgājis mājā un palicis slims. Viņš bijis arī diezgan bagāts viņam bijuši trīs zirgi un visi zirgi nosprāguši. Visu gadu viņš vārdzis izbrau-