0118-Dures-pamatskola-1-0009
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaDūres pamatskolas vākums
Atslēgvārdi
Atšifrēja Digne
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2015-02-05 08:48:05
Atšifrējums zirga vaļā. Vēlāk sieviete uzsitusi ar pātagu jumpravai pa galvu un tad nozudusi.

26

 Viens vīrs ar meitu aizgājis uz pļavu siena pļaut. Pienācis vakars un gājuši uz māju. Bijis jāiet pāri upītei. Pār laipu ejot kāds zvērs ierēcies un vīrs ar meitu tā pārbijušies ka nezinājuši vairs ko darīt. Bet nezin ka izkapts aizskanējusies un lācis aizgājis ka visa zeme nodimdējusi.
Dūres I p. pamatskolas III klases skolniece Velta Samsone. 11 gadus veca.

27

 Vienā ciemā bijusi tāda paraža: Kad lopus pirmo reizi laiduši laukā, tad saimnieces un saimnieki sanesuši gaļu un olas, likuši vien katlā un vārijuši. Viņi to izdarijuši namos. Kad gaļa un olas bijušas izvārītas, tad ņēmuši izsvaidijuši katrā kaktā pa gabalam. No pārpalikušā ēduši paši, tad laiduši lopus ganos.

28

Gaujas malā uz krasta sēdējusi vecene, ietinusies deķī un kliegusi. Šimpus upes, viņpus upes, viss man, viss man. Tur gājis garām viens vīrietis un sacījis: kur tat [tad] man būs kad tev viss? Tā bijusi ragana.

29

 Kad gribot redzēt raganas, tad esot jāņem sirms zirgs un rikšiem vien jājāj uz baznīcu. Un trīsreiz atri jāapjāj ap baznīcu. Tā lai zirgs putās. Tad jaņem mutes lakatiņš un jānoslauka sev mute un zirgam putas no muguras. Kad ieejot baznīcā, tad tūliņ redzēšot raganas kur būšot ragana. 

30

 Raganas varot redzēt arī tā. Kad aizejot uz kapsētu,