0118-Dures-pamatskola-1-0012
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaDūres pamatskolas vākums
Atslēgvārdi
Atšifrēja Digne
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2015-01-08 14:13:21
Atšifrējums Tā vienreiz jaunais mežsargs pārskaities un mātei teicis. Kā viņa esot nožņaugusi šā brāli, kuŗš ārlaulībā piedzimis. Taī [tai] pašā dienā arī mežsarga māte nomirusi.

41

Sen atpakaļ dzīvojis kāds saimnieks, kuŗš nošāvis lielu vecu lāci. Nācis atpakaļ uz māju paņem kalpu un zirgu un braukuši uz mežu pēc lāča. Piebraukuši pie lāča, zirgs krācis vien, un stāvus slējies. Saimnieks novilcis savus svārkus, satinis zirgam galvu un turējis. Kalps ar lielām mokām iecelis lielo lāci ragavas, kājas pa zemi vien vilkušās un braukusi uz mājām. Zirgs gajis ka auka. Saimniece jau gaidijusi vārtos un saukusi: - "Mūdi pierts [pirts] paksie [paksī], mūdi pierts [pirts] paksie [paksī]!" Saimnieks arī paklausījis un laidis pirts paksī zirgu. Zirgs ieslējies jumtā un gandrīz pusjumta nogrūdis.
Mīklas.

42

Sašovstīts [sašaustīts], savārstīts iet uz mežu putnu kaut. (Suseklis)

43

Vacīs [vecais] tāvs [tēvs] kaktā topa rūka. (Dzēriena kubuls.)
Dūres I p. pamatskolas IV klases skolniece Erna Žīgure. 13. gadus veca.