0190-Ciprians-Apsenieks-0015
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaCipriāna Apšenieka folkloras vākums
Atslēgvārdi
Vienības#LFK-190-43
#LFK-190-44
#LFK-190-45
#LFK-190-46
#LFK-190-47
#LFK-190-48
Atšifrēja Kristine
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2015-07-03 17:11:22
Atšifrējums

43

Maza, maza es gulēju
Šūpulīša dibenā. 
Jau tautiešu kumeliņi
Dūksti mini pagalmā. 
Rūc, bāliņ, vaŗa stabu, 
Kur piesiet kumeliņu. 

44

Kaut zinajse pirma laiks
Kāda dzīve tautiņās.
Būt akmini ievēlusi
Ne kājiņu iespērusi. 

45

Tālu, tālu es redzēju
Ezeriņu viļņojot.
Tas nebija ezerinis, 
Tas bij rudzu tīruminis. 
Tur es došu sav' māsiņu, 
Kad to lielu izaudzēšu, 
Kad pūriņu piedarīšu. 

46

Man māmiņa mazu atstāja 
Rugājiņa garumā. 
Kaut mamiņa nu redzētu, 
Kāda liela es izaugu. 
Piec=audekļu kreklu šuvu
Vēl nelīda mugurā. 
Pieci, seši sirmi zirgi 
Nevar manis kustināt. 
Atveda tēva bēri, 
Tas var mani kustināt. 

47

Man māmiņa neierauga
Bez vaiņaga staigājot. 
Ja nevaida citu puķu, 
Savij bērza žagariņus

48

Man māmiņa piesacīja
Tāli ganus nevadīt:
Zirgi zviedza, važas skan
Smalkā bērzu birstiņā.