Bb43-Jurjanu-Andrejs-01-0008
KrājumsBarona biedrības krājums
KolekcijaJurjānu Andreja tautas mūzikas materiāli
Atslēgvārdi
Atšifrēja Zane_Bicevska
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2016-07-29 20:17:42
Atšifrējums

44

Tautas dēls lielījās,
Pieci, seši kumeliņ.
Es aizgāju, es atradu,
Klibu āzi ecējam.
Es sacīju: Dievs palīdz,
Viņš ar āzi krūmiņos!
Mēs klibajam nedosim,
Nāc klibais pavasar' 
Nāc klibais pavasar' 
Dabūs klibu sivēniņ.

45

Māte manim [mani] grožiem kuls,
Aiz ausīm turēdam'
Man māmiņa piesacīja:
"Meitiņ puišu nemīļo"!
Ko māmiņa es darīšu
Man tie puiši mīlēt mīl.
Vaj [vai] es būtu iemirkusi
Medajā'i ūdenī. 

46

Jūras putni pulkiem skrēja
Pa pāriem pāroties,
Būs mums jauniem cilvēkiem, 
Pa pāriem pāroties.

47

Tur kur Daugav's māmiņa
Čakli vien uz jūru steidz,
Un pie vecajāmi pilīm
Viņu senču vaidu stāstus teic.
Vēlos, vēlos tikaj [tikai] tur vien tur vien būt,
Tur, kur mani tautas brāļi,
Izaug visi diženi.

48

Liela gara tautu meita
Stabulīte kulītē,
Kad atnāca precinieki
Tad gaidīja ciema meitu.
Tad gaidīja ciema meitu
Cimdu, zeķu sametot.