AtšifrētIepriekšējaisNākamais
KrājumsBarona biedrības krājums
KolekcijaJurjānu Andreja tautas mūzikas materiāli
Atslēgvārdi
AtšifrējaSilvijaBLS
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2017-10-28 17:16:30
Atšifrējums6. Kas tai gultā eekšā guļ
Kā var tas but? (Kā preekšejoš pantos atjaunošana tāpat izdarama)
7. Tas ir veenis karaviris,
Kā var tas but?
8 Sasnostits un sabakstits.
Kā var tas but?
9 Skrotes, lodes, braļi masas
Kā var tas but?
10. Zobens viņu istais tevs
Kā var tas but?
11. Plinte viņa ista mate
Kā tas var but?
Plinte viņa ista mate,
Tas var gan notikt.
---
Kraukļu Dauzotos
210. 

57

Sarkan mana alus glaze
Lidz pašam dibenam.
Skaista mana ligaviņa
Lidz pašam vecumam.

58

Plūci puķes, pini kroņus,
Taupi savu vainadziņ.
Taupi savu vainadziņ
Preekš negantas vira mates.

59

Vina mate vilku mate
Atdot manu vainadziņ.
To atdošu tav deliņ
Kuru deenu gribedam.
Vaj peektdeen, vaj sestdeen
Vaj svetdeenas vakara?

60

---211.
Mana, mana man seeviņa, :ll
Kā ti sila vaverite. :ll
Ta izraksta audekliņu :ll
Kā to zāles gabaliņu :ll
---

Darbības

AtšifrētIepriekšējaisNākamais