Bb43-Jurjanu-Andrejs-01-0018
KrājumsBarona biedrības krājums
KolekcijaJurjānu Andreja tautas mūzikas materiāli
Atslēgvārdi
Atšifrēja LigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2018-05-27 21:57:20
Atšifrējums 240.

97

Sveša mate ta sacija:
Es nevilku dzirnaviņs.
Laj vilks vilka tavu kazu,
Kā es vilku dzirnaviņs
241.

98

Sveša mate celusies,
Rauga manu malumiņ.
Ej apraugi sveša mate
Suņa sudus setmalā.
242

99

Kalejs kala debesīs,
Ogles bira Daugavā.
Es pakalaju vilainit,
Laj piebira sudrabiņš.
243.

100

Es noviju vaiņagā,
Simt puķišu trisdesmit.
Kas ar vardu atmines,
Tas laj mani pašu ņem.

[43]

101 - 108

244.

101

Bititemi, meitiņam,
Nevajaga nama liet.
Dieviņš tam novelejis,
Gatavaji ieligot.
245.

102

Bite, bite, meita, meita,
Ta nerieba nevienam.
Bite druvas nesliedeja,
Meita zemes netureja.
Meita zemes tik tureja:
Zem kresliņa, zem puriņa,
Zem savam kajiņam.
246.

103

Vaj purvā udens truka?
Karkliem gali nodzeltejši.
Vaj tautam maizes truka?
Masaj vaigi nobalejši.
247.

104

Es karā aiziedams,
Krustu cirtu ozolā.
Lai neraud tevs, mamiņa,
Laj raud krusta ozoliņš.