01-SBB-Herders-03
KrājumsBerlīnes Valsts bibliotēka
KolekcijaJohana Gotfrīda Herdera latviešu tautasdziesmu kolekcija
Atslēgvārdi
Atšifrēja LigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2016-07-25 22:02:43
Atšifrējums 1.
Maria fährt zur Kirche, und sucht ihren Sohn,
Sie findet ihren Sohn auf der Erden liegen,
Warum liegst du? Liege nicht! Stehe auf!  Diese
Sonne /:         :/, dieses Land /:        :/ br           
            ungemein.
2.
            , man muß weinen, mir liegt ein          ,
war, ein großes Kreuz auf dem Rücken, ich
trage eine              auf dem                ,
         meinen Händen und Füßen liegen im            .              

1.
Erhöre, gnädiger Schöpfer, meinen Gebets,
und Weinen,             wir zu dir                 wir   
                   
2.
Du bist                Würdiger, unser                  
ist                 ,                  und deine Barmherzigkeit,
daß wir nur zu Dir                   .
3.
Wir haben zuvor vielfältig gesündigt, und haben riesigen
Zorn              vorverdient; darum,         ein gnädiger
Vater,                 du uns allen gnädig            .
4.
            , daß wir folgen und           im Leben,                ,      
wir sünden            und             , daß                    und
       zu dir                  , und wir von unseren Sünden
befreiet werden mögen.

1.
Wir grüssen unseren                        , welcher  zur Welt gebracht
war :/: in dem                      Gebiete :/: der Sonn und dem Mond
alle Sünden und                                  Gott.
2.
        und           ,                                        
   , damit wir alle selig werden, und Gottes                        
         mögen. 

 

                                       

            beide         sind von Catholischen                
zu                                                      und
per traditionem in dem                             
findet,                                                        

1.
Maria brauc baznīcā, savu dēliņu meklēdama,
atrada dēlu zemē gulošu. Ko guli? Neguli!
Celies augšām! Šī saule šī zeme Tevis
gauži raudāja.
2.
Lai raud, ja raud, gana man grūts liels
Krusts mugurā, ērkšķu kronis galvā,
visi mani nadziņi smalkam dzelzim.
-----------------------
1.
Paklausi želīgs Radītājs mūsu lūgšanu, un raudāšanu, ko mēs šinī laikā uz tevim lūdzam ar žēlastībām
2.  
Tas siržu zinātnieks Tu esi, mūsu vājība ir tev zināma,  dod mums Tavu žēlastību, ka mēs uz Tevim atgriežamies.
3.
Mēs esam gan daudz grēkojuši, nopelnījuši to mūžīgu sodu, tāpēc ka viens žēlīgs Tēvs, Tu gribi mums visiem žēlīgs būt.
4.
Dod ka mēs še miesā vaidam, dod grēkus atstājam un apraudam, ka mūsu prāts uz Tev modrīgs var būt, un mēs varam   svabadi tapt no mūsu grēkiem.
----------------------------------- 
1.
Jau mēs teicam Jēzu Kristu kas ir piedzimis :/: iekš Betlemes kam pasaulīt :/:  Saul un Mēness visus zemes un debess teic Dievam.
2.
Gods un slava ir kas mums savu dēlu schkinkojis  kamēr visi :/: svētīgi topam Dieva vaigu redzēt mūžam :/:
  
Zum                :/: