01-SBB-Herders-04
KrājumsBerlīnes Valsts bibliotēka
KolekcijaJohana Gotfrīda Herdera latviešu tautasdziesmu kolekcija
Atslēgvārdi
Atšifrēja LigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2016-07-26 22:08:31
Atšifrējums Aiz upītes zaļa zāle zelta rasa galiņā
tur jās mani bāluliņi Jāņa nakti pieguļā

Lūdzu kungu lūdzu Dievu abi divus mīļi lūdzu
no kundziņa mieru lūdzu no Dieviņa veselīb'.

Es mazais vīrīts biju ar varīti lielījos
Rīgu nesu saujītē, Pērnaviņu padusē.

Maskaviņu dārgu pilsēt' ar to gāju spēlēties,
nospēlēju Maskaviņu visadaiļoju jumpraviņ',

Projām iešu nedzīvošu naidinieka zemītē
visi odi mazuliņi zobentiņu kaldina.

Dzēris biju, kritis biju no labāia kumeliņ,
bij zemīte, kas saņēma, kas ļaudīm ir jārunā:

Tumšā naktī zaļā zālē laikā laižu kumeliņ,
Nu Dieviņ tas tavā vaļā tavā paša rociņā.

Tu tautieti lielu radu, es nabagu bāru bērns
visi tavi lieli radi min man ar tām kājiņām.
+
Meitas mani mežā veda ar ozola vāģīšiem
zibēj vāģi, grabēj vāģi, sāka paši gavilēt.

Apkārt griezu, pāri sedzu savu baltu villainīt,
kad netiku tai vietā, kur augdama domāju.


            dem Hügelein, im grünen Grase,      fuhr               
   , wir               meine liebsten Brüder, in der Johannis,         in den                
     .  Ich bitte den Herren, ich flehe zu Gott, beide bitte ich in Liebe,
Vom Herren bitte ich mein Frieden, vom Gott bitte ich Gesundheit.

Ich war ein kleiner Männlein und rühmte mich mit meinem Willen, 
Ich trage Riga mit voller Hand, Pernau im                 .
Moskau, die herrliche Stadt, damit ging ich spielen,
Ich verspielte Moskau, der schönsten Jungfrau.

Ich will wegziehen, ich will nicht im Land der Feinde leben.
Alle kleinen Mücken                              .
Ich hatte mich                      , ich war vom guten füllen               
gefallen ,          mich aufzukommen         ,
ich war im Land,            von Leuten           weiß: 
In dunkler Nacht, im Grünen auf den Feld ließ ich
meinen Fohlen los: Mein, Gott, das ist in deiner Hand und Gewalt.
Du bist von großen             leuten, ich bin ein armes Waisen-
kind: alle deine großen Verwandten treten mich unter den
Füßen. + Die Mägdlein führten mich in den Wald, auf        
                 
              --------------------
Die Wagen                , die Wagen          , fangen 
an zu frohlocken.                              mich 
mir meinem wollenen                        ,
Wie ich nicht werde zu denjenigen Orten befindlich
war, alles ich aufgezogen                             .