AtšifrētIepriekšējaisNākamais
KrājumsBerlīnes Valsts bibliotēka
KolekcijaJohana Gotfrīda Herdera latviešu tautasdziesmu kolekcija
Atslēgvārdi
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2016-06-29 22:51:18
Atšifrējums10) Lāčam bija plati nagi, tas malciņu skaldītājs.
11) Bezdelīgai melni brunči, tā  vilciņu mazgātāj'.
12) Cielaviņa daiļa meita, tā dancīša vilcējiņa.
13) Dzeguzītei skaists balsītis, tā bundziņu sitējiņa.
Vilkam bija liela tauva, tas stabuļu pūtējs
Lapsai bija skaistas drēbes, tā tai brūtei līdzēdēja.

Dziedait meitas, ko gaidat, vai] jūs gaidait rakstītāju?
rakstītāji Vāczemē brūnus svārkus šūdināja.

Rīb Rīga skan Rīga kas to Rīgu trīcina?
tam bāliņam sešas māsas, tās pūriņu kaldināja

Vai tik vien ir saule spīd, kā pa logu istabā?
vai tik vien ir labu ļaužu, ka mēs pieci cilvēciņ'.

Pieci seši Tēvu dēli, gaida manis uzaugot
vienam būšu ne visiem, par laimiņu likumiņ'. 

Gauži rauda muižas meitas, pār pagalmu staigādam' 
kas dev' viņām to lustīti, kas zemnieku meitiņām?

Saki saki cekulīte, kādi vēji stabā?
Sirmu Zirgu mietinieki, jaunas meitas precēdami.

Precēj' manis pērn bagāts, šo gad vēl bagātāks,
pērn precēja zirgu zaglis, šogad Krampu lauzētājs.

Jūdziet manim zeltu loku jūdziet Sirmi kamanās,
lai es braucu pār Daugavu pie tiem siltiem Leimaņiem. 
(ko bij man tam darīt, kas jau bij padarīts
Krievi kaļ tās dzirnavas, leischu leišu meitas maliņā.)

Der Bär hatte breite Tazzen, er mußte Holz fallen. 
Die Schwalbe mit schwarzem               sollte                      waschen.
Die Bachstelze, eine                                                            
Der Guckguck hat eine schon Stimm,        fing den Trommelschlägen,
Der Wolf hatte eine große                                                           
Der Fuchs                  Kleider hat , sollte der Braut            sitzen.        
Singet              , worauf wartet ihr, wartet ihr auf die Schreiberin 
Die Schreiber sind in Deutschland und haben braunen           zu nähen.     
      Riga                Riga,                      Riga
Der liebe Bruder hat 6 Schwestern,                                
Scheint           die Sonn winzig und                 ?
Sind dann nur lieben Leute nicht ........, als wir fünf Mensch.
Fünf bis sechs                                
einem will ich zu               , nicht allen, auf was Glücks Göttin              
Sage, sage                                     
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      


Darbības

AtšifrētIepriekšējaisNākamais