01-SBB-Herders-07
KrājumsBerlīnes Valsts bibliotēka
KolekcijaJohana Gotfrīda Herdera latviešu tautasdziesmu kolekcija
Atslēgvārdi
Atšifrēja LigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2016-07-27 17:28:33
Atšifrējums Das tut die Mutter, die den Söhnen sagt, die  du                       
Wirst du die                                                                                .

Die Panaksneeki fordern einen Schinken, wo soll ich den Schinken nehmen
Zu                             ein Pferd, fahret selbst                       .

Die Sängerin                ich, wir tanzten                   fog 
                             , Tanz                        .

Ich selbst war lustig, wenn ich        
Spielleute zur Hand habe,

Ich wachse schön und weiß auf, am Ufer meiner                  
Führe mich,       ich worin zum Ufer war       Duna

Also war ich selbst          und ruft                         
                       6           ,                        schöner Bier! 

Nur dreimal trank ich            und mein Hut in
der Hand,
Hut, mein lieber Hut, bleib du auf meinem lieben Kopf,
Wenn du nicht auf meinem Kopfe bleibst, so blieb auf der
Spitze des                  .
* * *

Ach, ach, ach, nun, nun, nun, vorwärtsbringend           .
Unsere Hündin Waissul Kranzis biß dem Jürgen       
      .
Schneider, lieber Schneider!            den Pferd auf, du sollst auf
Netkinhof reiten; zu Netkinhof blieben an                                         
           von Riga.
Da saß die Liebe Magd Marrie, im hinten von Gute
Ich bitte dich, du Liebe           Marrie, zürne nicht auf mich.
Ich, bin ich ein Schneider, ein armer Schneider          , ich                     
Kleider            . Von forne [vorne] kurz, von hinten lang,       
soll, um über den Zaun zu springen :/: die Mägdlein 
                 :/:
* * *
Liebe Sonne, wo                    du, warum gehst du nicht frühauf 
        dem Hügel         ich, und                                    .
Laßt uns       ,                       Gott                          
folgenden Jahr, wo ich                                          
im anderen Sandhügel, unter der Gewalt anderer Völker.                            
                                                                    
 
                               
10
To tu dari dēlu māte, ko tu biji dzīrusies
izvelēsi savas panckas, aizslēdz katlu klētiņā.

Panāksnieki šķiņķi prasa, kur bij man šķiņķa ņemt?
Limbaischitos  zirgs nosprāga brauciet paši pakaļ.
 
Dziedātāju sievu ņēmu dancotāju kumeliņ
dzieda manis ļaudaviņi danco manis kumelīt'
Man pašam lustīgs prāts kad man pāra spēlmanīšu 

Skaista balta es uzaugu ezeriņa maliņā,
noved mani raudulam Dūņupīts maliņā

Tā tur bija kā tur bija cīrulīši Kahsinâs,
trīs miezīši, sešas mucas, kas par skaistu alutiņ!

Trīs reiz vien nodzēros, cepur' nesu rociņā
Cepur' mana cepurīte, stāv tu manā galviņā
ja nestāvi galviņā, stāv zobenu galiņā.  

x x x

Ak, ak, ak, nu nu nu būs man to še pieminēt
Mūsu kuņa Waissul, krancis tas nokoda Jurgam suni 
Skroder skroder! Seglo zirgu, tev būs jāt uz Netkin muižu
Netkin muižā Rīgas vāciets' bleķi turot upmalā. 
Tur sēdēja Blieķu Maija pašā būdas dibenā. 
Es tev lūdzu Blieķu Maija uz manim nedusmojies
Es bij skroder skroderīts es mācēju svārkus šūt,
priekšā] īsi pakaļā gari, tie bij lab' pār sētu lēkt :/:
meitām noskriet pakaļā :/:
* * *
Saulīt kur tu kavējies kam tu agri neuzlēc?
aiz kalniņa kavējos bāra bērnus sildīdam'.
* * *
Padziedam nu māsiņ nu vienā vietiņā Dievīts zina citu gadu, kur mēs kurā līgosim
Citā smilšu kalniņā citu tautu rociņā. Kurā smilšu kalniņā?
tās mūžam neredzēšu, kurā tautu rociņā,                                  
bāliņos.