01-SBB-Herders-08
KrājumsBerlīnes Valsts bibliotēka
KolekcijaJohana Gotfrīda Herdera latviešu tautasdziesmu kolekcija
Atslēgvārdi
Atšifrēja LigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2016-06-29 13:06:14
Atšifrējums

Ko es lūdzu tas notika visiem krogu dzērājiem,
Zirgs aizskrēja meža ceļu zars norāva cepurīt.
nezināju zirgu ķert ne tās savas cepurītes
kā palaižu kumeliņ tā dabūju cepuriņ'
Piecas dienas piecas naktis sestā gāju raudādams,
jau sestajā dieniņā zviedz pie vārtu kumeliņš:/:
Sāk bāliņa suņi riet, ej bālīti palūkot
ko tie tavi suņi rej? bēdz māsiņa kambarī 
tev sajāja precinieki, vai bāliņ, tas man luste, jau es sen
nesaderēj.
Kur māsiņ tu saderēj', ka es tevis neredzēj'?
Lielā lazdu galiņā zem zaraina ozoliņ'.

***
Uz krodziņa ceļu zinu, uz Baznīcu nezināj
uz krodziņu līdzens celīts uz baznīcu šagarains.
 
Kam tautieti! piešus pirki, kam zābakus šūdināj
jau es biju tā nopelta ka vairs lieti nederēj.

Es negāju pērn rudeni, vēl neiešu šoruden
nepalikšu citu gadu, kaut kaluši ķēdītēs.

Mani brāļi tēvs māmiņa, vara ķēdes kaldināj,
pušu raušu vara ķēdes projām iešu tautiņās.

Krievs ar Leiti vakar gāja uz Daugavas kapāties.
Ledus gāja brizzu brazzu šņika šņaku zobini. 
Spīdi manis vainadziņš caur deviņ' logu glāzēm
noved manis tautiņās caur deviņu kungu valstēm.

Kas kait kunga puišam nelepot negrēkot?
kunga segli kunga pieši kunga labais kumeliņš.
*
Kāpostiņi dārziņā līgo:/: kur tā pati stādītāja līgo :/:
stādītāja istabā līgo :/: kuplu sakšu darina līgo :/:
      
***
Was ich bitte, das geschah allen                                          
Das Pferd lief davon, den                                                     
                 das Pferd                                                           
                                                                                                
Fünf Tage und fünf Nachte, auf der sechsten ging ich weinend
          vom 6ten Tage                             Fohlen vor dem Zaun:/:
so fangen die                    an zu bellen, ging Brüderchen zu sehen
Warum werden deine Hunde bellen? Zieh, Schwester          , in den Zimmer:
Zu dir sind                         , das ist mir                               
                                                                                         
Unter der großen                                                              
Zum               , weiß ich von           , zur Kirche weiß ich            nicht
Auf den Krogen ist der Weg eben, auf der Kirche                .
Warum, lieber Landsmann!                                                   .
Ich war schon so                   ,                      nicht                
Ich ging vorjährigen Herbst nicht, auch will ich nicht diesen Herbst gehen
            auch will ich         Jahr nicht bleiben, wenn man mich            in Ketten                  .
Meine Brüder, Vater, Mutter                Ketten:
ich will den Ketten              und will                      .
Ein Russe und Litauer gingen gestern auf der Düna sich schlagen.
                                                                                                       
                 mein           Kranz,                                    
                                                                                   
***