01-SBB-Herders-11
KrājumsBerlīnes Valsts bibliotēka
KolekcijaJohana Gotfrīda Herdera latviešu tautasdziesmu kolekcija
Atslēgvārdi
Atšifrēja Ieva0806
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2016-03-30 00:33:56
Atšifrējums 1.
Schadi kungi, tahdi kungi
Muhs' kundziņu nepanahks.
Muhs' kundziņa zeppuriht
Tihru zeltu wizuliņi.
Mūs' kundziņu zeppuriht
Tihru zeltu wizulin.

2.
Muhs' kundziņa pagalmā
Trihs suddraba awotiņi.
Wehna dzehre gohwes wehrschi
Ohtra behru kummelihts,
Trescha muschu jauskundzihts
Sudrabiņu balsinaja.

1.
Diese Herren, jene Herren
Sind nichts gegen unsern Herrn.
Unsers Herren Mu(e)tze gla(e)nzt
Von dem besten Flittergold.
Unsers Herren Mu(e)tze gla(e)nzt
Von dem besten Flittergold.

2.
Auf unsers Herren Vorhof
Sind drey silberne Quellen. 
Aus einer trancken Ku(e)he u. Ochsen,
Aus em zweyten ein braunes Fullen.
Unsers herren Sohn, in dem dritten
Spu(e)lete Silber ab.