1132-Apukalna-pamatskola-0003
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaApukalna pamatskolas vākums
Atslēgvārdi
Atšifrēja AntraUpeniece
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2015-05-18 17:10:02
Atšifrējums sievai. Aizgājis mājas. Suns gulējis mājas ķēķī un nerējis. Ingus tūliņ dzinis laukā un licis visiem strādāt. No tā laika Trīne palikusi čakla un visus darbus strādājusi. Kādreiz sievasmāte aizgājusi uz savu meitu. Māte sēdējusi krēslā bez darba. Trīne teikusi: "Mamm, nesēdi bez darba Ingus negrib!" Māte tuliņ novilkusi savu kažoku un sākusi lāpīt. Tūliņ ienācis Ingus sasveicinājusies nobučojis sievas mātei roku un parunājas. Tad viņš gatavojās iet uz tīrumu apart zemi. Ingus ņem sakas, kuŗas bij pakārtas kur sievas māte sēdēja un kā ņēma sakas, tā iekrīt kaklā sievas mātei. Sievas māte bēg projām uz mājām, un Ingus skrien tai līdz un saka lai nebēgot, bet viņa bēg vēl ātrāk un saka, lai ar meitu darot ko gribot, tikai lai viņas, veca cilvēka, neaiztiekot. No tā laika sievas māte nekad nenāca uz savu meitu ciemos. Otreiz atkal atnācis sievas tēvs Tēvs atkal nosēdies uz krēsla. Trīne atkal teikusi: "Tēvs, nesēdi bez darba, Ingus tā negrib!" Tēvs ātri noauj pastalu un sāk lāpīt. Tūliņ arī ienācis
Ingus. Sasveicinājies, nobučojis roku. Tad gājis ņēmis sakas, tās atkal iekritušas kaklā sievas tēvam Sievas tēvs mudīgi pa durvīm laukā un bēg projām Ingus gan saucis lai nebēgot, bet viņš aizbēdzis No tā laika viņi nekad negājuši apskatīt savu  meitu Bet Ingus un Trīne dzīvojuši laimīgi. 
Teicēja: I. Auguls 64.g.veca
Veclaicenes pag. Mauriņos.
Uzrakstījusi: V. Klotiņš. Apukalnā.

Tēvs un trīsdesmit dēli.
Vienam vecam laulātam pārim nebij bērnu. Vīrs aizgāja pie kunga žēloties. Kungs teica tā, : Ej mājās un salasi trīsdesmit olas, liec sievu perēt." Aiziet mājās, liek sievu perēt. Sieva tup, tup perē. Notup divas nedeļas bet nekā. Nu vīrs tup vēl vienu