1132-Apukalna-pamatskola-0005
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaApukalna pamatskolas vākums
Atslēgvārdi
Atšifrēja AntraUpeniece
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2015-06-08 19:37:53
Atšifrējums apkalot ar pieci podi smagiem pakaviem katru kāju. "Uz ceļa ar brāļiem būs kaŗš." Sākas kaŗš. Zirgs visus brāļus nosper. Nu viņam bailes jāt mājās. Nu viņš zirgam prasa ko darīt, viņš stāsta kāds ķēniņš meklē sulaini un zirgu. Viņš aiziet pie ķēniņa. Noder par sulaini. Vakarā ķēniņš iesauc sulaini un saka lai vakarā atvedot līgavu. Tad došot pus valstības. Parunā ar zirgu un saka ka varot gan. Rītā jāj pēc līgavas. Pa ceļu pastaigājās māte ar meitu. Zirgs paliek par kaķi un sulainis par mūsu. Mūša  uzlaižās  mātei uz priekšauta un viņai grūti iet viņa neiet tālāk Meitai kaķis patīk un viņa kaķi grib saķert. Kaķis par zirgu, mūsa par cilvēku, un ar meitu pie ķēniņa. Nevarot vēl laulāties. Sievas mātes mājās skaists muziks Jāj pēc muzikas. Sulainis par blusu zirgs par circeni. Blusa neliek miera. circenis dzied. Viņa iet otrā istabā. Blusa paņem muziku un projām. Māte slotas kātam mugurā un jāj. Pie upes, bet upe deg. Māte prasa vai vēl naksi: "Ja kungs sūtīs nakšu gan!" Aiziet pie kunga. Vēl nevarot laulāties. Nēesot brūtes kleitas. Aiziet pēc kleitas. Zirgs par peli. sulainis par mušu. Muša iekšā skriedama piesitās pie durvju stenders [stenderes] un paliek par princi. Paķer kleitu un projām Māte piekstai mugurā un jāj līdz. Upe deg pāri netiek. Aiziet pie ķēniņa. Lai atnesot sveces no baznīcas. Aizjāj pie baznīcas. Zirgs paliek par skaistu kaziņu. Sulainis par nabagu. Baznīcā baŗo kaziņu ar maizes garoziņām. Draudze skatās uz kaziņu. Nabags paķer svecītes, iet līdzās kaziņai Vēl nevarot laulāties. Baznīca vajagot iztaisit piena vanniti. Brūte kāpj piena vannā un nomazgajās Brūtgāns noslīgst [noslīkst]. Viņa saka: "Kas var ar mani laulāties, kas manis dēļ gājis un pūlējies." Ar sulaini viņu salaulāja. Un es ar biju un visu