1729-Tujas-pamatskola-0015
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaTūjas pamatskolas vākums
Atslēgvārdi
Atšifrēja elinaprindule
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2016-02-29 13:52:23
Atšifrējums uz klausīšanu tad mācītājam stāstīja sprediķi un cienīgs tēvs paliek briesmīgs dusmīgs un tagad Macītājs grib atspītet un salas šos perīt Tā viņš uzstāsta Meķš lielskungam un tā notusat Bremi un laist suņus virsū Luk šim iet uz meķ ne braukš ne jāsš ne pliks ne apģērbies ne kajām  Brencis dabūjis āri un auzkeseli un dabūjis vienu tīklu un ietinis un gājiš un salaizījis kaķis Āzis bļāvīs bē kaķis ņau un reizam jājis un arī kajām
Un barons sedēs uz balaknu un gaidījus bremci Kad Bremcis tuvojas un uzskrēja suņi un Berems uzsvieda kaķis virsū un Bremeis tika sveiks caur Bremeis iet uz muiž Kungs prasa kur zirgu piesēja pus pie vasar. tur bija vāģi uz ragavas Brencis gājis caur parku uz mājām tad viņš nozadzis baznīcas atslegas un sazvejojis vēžus un nopircis sveces un piesējis klāt un ielaidis baznīca un paņēmis baltu palagu un apņemis viņi un uzkapis kancele. Macītājs redzējis ka baznīca ir uguns pasaucis sulainii un gājuši uz baznīcu nenāk nenāk šī vieta mani tikmēr Bremcis pa durīvīm  āra un prom aiznes atslēgas uz mācītā muižu un pats aiziet brauc meķš lielskungs un prasa kur lieslguns Meķš apgasas un sasitas uz basnīcu liemgrmāte saukusi tie tie man man arī kū kū kū kūrps un ha bailēm cienīgs tēvs namirisun Brencis ticis valā