0210-Aluksnes-vidusskola-0003
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaAlūksnes vidusskolas vākums
Atslēgvārdi
Vienības#LFK-210-29
#LFK-210-30
#LFK-210-31
#LFK-210-32
#LFK-210-33
#LFK-210-34
#LFK-210-35
#LFK-210-36
#LFK-210-37
#LFK-210-38
#LFK-210-39
#LFK-210-40
#LFK-210-41
#LFK-210-42
Atšifrēja DainisP
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2017-01-12 08:50:50
Atšifrējums

29

Tik ilgs ēdu brāļa maizi,
Kamēr druska acīs lēcʹ,
Kad nogāju tautiņāsʹi –
Druska druskas galiņā.

30

Ne par velti es valkāju,
Brāļa pirktu zīda rotu:
Daža tumsa man pienāca,
Bāleliņa druviņā.

31

Silta saule, rokas sala:
Ledus cimdi rociņā.
Silta guļa – sāni sala,
Nelaulāts tēva dēls.

32

Lakstīgala sējas putns,
Piecel manu arājiņʹ.
Jauns bij mans arājiņš,
Sējas laika nezinājʹ.

33

Sveši, sveši tie ļautiņi,
Ka nav sveši – tautas vien,
Tumši, tumši tie mežiņi,
Ka nav tumši - egles vien.

34

Pazīst kungu braukumiņu,
Dzelzu ratu tekumiņʹ.
Pazīst meitu gājumiņu
Vizulīšu birumiņʹ.

35

Palīdzēt palīdzēju
Mazajām māsiņām:
Devu savu kumeliņu
Rozēm dārzu noecēt.

36

Man bij viena rakstu josta
Pašā pūra dibenā;
Bij man viena māsīciņa,
Kā sūreņu sinepiņa.

37

Kur rudenʹ tie ziediņi,
Kas ziedēja pavasarʹ.
Kur sievām tā lustīte,
Kas jaunām meitiņām.

38

Upītē vien pazinu
Bargu tautu jājumiņu;
Vakar jāja bargas tautas,
Šodien upe dūņas met.

39

Še dzenat ciema gani,
Kopā vien nedzenat,
Sāks lelītes [telītes] badīties,
Sāksim paši ķildoties.

40

Ciema gani izdzinuši,
Man kājiņas neapautas:
Pagaidat, ciema gani,
Viņā sila maliņā.

41

Šitā pati tā meitiņa,
Kas man kula ganīdamʹ;
Ne es vis puisīts būšu,
Ka es tevīm to piedošʹ.

42

Slinks un laiskis tēva dēls,
Sila malu vazājās;
Gan zināja zirņu druvu,
Gan rāceņu līdumiņʹ.