0210-Aluksnes-vidusskola-0005
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaAlūksnes vidusskolas vākums
Atslēgvārdi
Vienības#LFK-210-57
#LFK-210-58
#LFK-210-59
#LFK-210-60
#LFK-210-61
#LFK-210-62
#LFK-210-63
#LFK-210-64
#LFK-210-65
#LFK-210-66
#LFK-210-67
#LFK-210-68
#LFK-210-69
#LFK-210-70
Atšifrēja DainisP
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2017-01-12 14:21:42
Atšifrējums

57

Brienu purvu, brienamo,
Metu laipu metamo;
Pašā purva maliņā
Sidrabiņa laipu metu.

58

Vai tu, skuķi, bārenītʹ,
Tavu daiļu augumiņʼ
Man nenāca nakti miegs
Uz tevim domājot.

59

Trīs reizītes laime sauc
Kalniņā i stāvēdamʹ -
Nāc ārā bārenīte
No ļautiņu valodam!

60

Tēvs dēlam muižu vēl,
Ko māmiņa man vēles?
Tukšu pūru, gaŗu ceļu,
To māmiņa man vēlēs.

61

Jau es biju piekususi
Tīšām gāju dziedādamʼ
To puisīti kaitināju,
Kam nav savas līgaviņas.

62

Lai rāj kungi, ko rāj kungi
Meitu kungi nenorāj
Meitas gāja dziedādamas
Gaŗam kunga glāžu logu.

63

Kas no rudža augumiņa
Ka nav lāga briedumiņʹ
Kas no puiša daiļauguma,
Ka nav gudra padomiņʼ.

64

Raudāt raudu ikdieniņas.
Ne es tautu mantas raudu
Raudāj savas māmuliņas
Villainīšu audējiņas.

65

Turat tautas kumeliņu
Lai es teku atpakaļʹ,
Man aizmirsās villenītes
Mātes pūra dibena

66

Raud māmiņa viena pati,
Raud ar otru runādamʼ:
Tikušam dēliņam,
Netikusi līgaviņʹ.

67

Tauta saka uz tautām,
Lētaudzīte bāliņās
Vai tādēļ lētaudzīte,
Ka jūs lēti dabūjāt.

68

Sakʼ tiešām tautu meita,
Būsi mana, vai nebūsi,
Lai es savas sīkas naudas
Ar citām netērējʹ.

69

Ņem jel mani māmuliņa
Savā gultas maliņā
Nav vairs tālu tā dieniņa
Kad tu gauži noraudasʼ.

70

Trīcēt trīc tā pusīte,
Kur māmiņas gani gana,
Kur guļ tēva pieguļnieki
I zīlīte nečīkstējʹ.