0210-Aluksnes-vidusskola-0006
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaAlūksnes vidusskolas vākums
Atslēgvārdi
Vienības#LFK-210-71
#LFK-210-72
#LFK-210-73
#LFK-210-74
#LFK-210-75
#LFK-210-76
#LFK-210-77
#LFK-210-78
#LFK-210-79
#LFK-210-80
#LFK-210-81
#LFK-210-82
#LFK-210-83
#LFK-210-84
Atšifrēja DainisP
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2017-01-12 14:30:47
Atšifrējums

71

Grūts man bija kalnā kāpt –
Vieglis lejā notecēt:
Grūts man bija svešu māti
Par māmiņu godināt.

72

Velni, velni, Zemes dievi
Nokauj manu vīra māti,
Tad būs man sava vaļa
Mielot savus bāleliņus.

73

Aizmirst man labas dziesmas,
Grūtu mūžu dzīvojot,
Dod, Dieviņ, vieglas dienas,
Pa vienai šķetināšʹ.

74

Ej, tautietʼ, kur iedams,
Nāc mājā vakarā:
Gaŗa man šī dieniņa
Ka es tevi tevis neredzējʹ.

75

Dziļa upe, šaura laipa,
Pāri gāju raudādamʼ;
Iekrīt mans vainadziņš.
Mūžam vairs neredzēt.

76

Cērt, bāliņ, bērza malku,
Kurinʹ siltu istabiņʼ
Nu nāks tava līgaviņa
Nosalusi, samirkusi.

77

Zinādama māmuliņa
Kam tu man nesacījʹ
Vai ved tautas vienai dienʼ,
Vai visam mūžiņam.

78

Grūti pūta, gauži rauda
Mans pirmais brūtgāniņš
Nepūt grūti, neraud gauži,
Es tevʹ ņemšu panakstīs.

79

Krogā dzēra jauni puiši
Vakarēju gājumiņʼ,
Cieši stāv staļļa durvis
Vakarēju slēgumiņʹ.

80

Dzied vai raudi tautu meita
Še es tevis neatstāšu.
Kam tu manam bāliņam
Dzērumā roku devi.

81

Ņem, bāliņ, ļoti bargu,
Neņem ļoti netikušu.
Ļoti bargu norāsim,
Kur liksim netikušu.

82

Nāktin nāca mūsʼ māsiņa,
Ne tā vairs viena nāca:
Līdzi nāca tautu dēls,
Kā resnais ozoliņš.

83

Es nesaku mātes vainas,
Ka man barga līgaviņʹ.
Pats precēju, pats derēju,
Kumeliņus ganīdams.

84

Kūko sila dzeguzīte,
Tu kūkoji, es raudāju:
Tev pietrūka treju koku,
Man devīta bāleliņʼ.