0210-Aluksnes-vidusskola-0008
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaAlūksnes vidusskolas vākums
Atslēgvārdi
Vienības#LFK-210-99
#LFK-210-100
#LFK-210-101
#LFK-210-102
#LFK-210-103
#LFK-210-104
#LFK-210-105
#LFK-210-106
#LFK-210-107
#LFK-210-108
#LFK-210-109
#LFK-210-110
#LFK-210-111
#LFK-210-112
Atšifrēja DainisP
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2017-01-13 10:37:09
Atšifrējums VIII

99

Dzer, bagāts, nesmādē,
Nabadziņa alutiņʼ.
Silā sēti man miezīši
Vērē šķīti apenīšʹ.

100

Es pievīlu tautu dēlu
Pērn ruden, šo ruden.
Pērn sacīju pūru mazu
Šogad brāļi sievas ņēma.

101

Rudens nāk, rudens nāk,
Rudens darbi nedarīti:
Mieži, rudzi nenopļauti,
Brāļam sieva neprecētʼ.

102

Lai darīju, ko darīju,
Piemiņām vien darīju,
Ja tie manis neredzēja,
Jel minēt pieminējʹ

103

Nebij manis māmuliņa
Daudz maziņas raudinājsi,
Nebij man skaļa balsa,
Ne irdenas valodiņas.

104

Gan pazinu to meitiņu,
Kuŗa brūte šoruden,
Domādama vien staigāja
Vai ir visi gabaliņʼ.

105

Jūdzat manu kumeliņu
Vai es braucu, vai nebraucu,
Lejat manu biķerīti,
Vai es dzeru, vai nedzeru.

106

Lej man pilnu, lej man pilnu,
Es bij pilna dzērājiņš.
Jūdz man labu, jūdz man labu,
Es bij laba braucējiņš.

107

No manīm meitas bēga,
Bēga lielās, bēga mazās.
Mazās bēga trakumā,
Kādu velnu, lielās bēga.

108

Dar, Dieviņ, ko tu zini,
Nepalikšu kur augusi: 
Ja kājiņas nenesīs,
Vedīs tautu kumeliņš.

109

Puķe, puķe, roze, roze,
Bāliņʹ, tava līgaviņʼ.
Ne tā puķe, ne tā roze,
Pašai daiļais augumiņš.

110

Ūdentiņis, akmentiņis,
Tas varītes˟) vilcējiņš
Ūdens tālu lejiņā
Akmens grūtas dzirnaviņš.

111

Ceļam pirku kumeliņu,
Tas celiņu netcējʹ.
Mūžam ņēmu līgaviņu,
Tā mūžiņa nedzīvojʹ.

112

Ēsti man gribējās
Māte maizes man nedevʹ:
Tā sacīja nedodamʹ
Taujā pati arājiņʹ.

˟) varīte – spēks, zināms darbs.