0210-Aluksnes-vidusskola-0011
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaAlūksnes vidusskolas vākums
Atslēgvārdi
Vienības#LFK-210-141
#LFK-210-142
#LFK-210-143
#LFK-210-144
#LFK-210-145
#LFK-210-146
#LFK-210-147
#LFK-210-148
#LFK-210-149
#LFK-210-150
#LFK-210-151
#LFK-210-152
#LFK-210-153
Atšifrēja Inese77
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2016-11-01 21:56:33
Atšifrējums 210
Uzrakstījis O.Sisenis 1924.g. (Alūksnes Vidusskolas III kl.skolēns)
Teicēja Ilze Ķikute Alsviķu Putreniekos, kur dzīvo jau ap 20 gadu,
(agrāk dzīvojusi Gaujeniešos - veca).

I.

141

Mans bāliņis kaŗā gāja,
Kaŗa naudas gribēdams:
Tur palika kaŗa nauda,
Tur bāliņa augumiņš.

II.

142

Kam tas būs, kam nebūs -
Manis daiļais augumiņš:
Vai tas būs ķeizaram,
Vai zalām velenām.

III.

143

Pūt vējiņi visu dienu,
Met jel mieru vakarā:
Mans bāliņis kaŗa vīrs
Uz lēģera nakti guļ.

IV.

144

Skait` māmiņa savas meitas,
Vai ir visas istabā.
Visas gan istabā,
Pedelītes vien nebija.
Pedelīte aizgājusi,
Upes malu raudādama;
Upes malu raudādama,
Ievu ziedus braucīdama.

V.

145

Atstāj vista kaņepēs,
Savu skaistu pereklīti;
Atstāj māsa bāliņos,
Savu skaistu dzīvošanu.

VI.

146

Aiz upītes meitas dzied;
Es aiz miglas neredzēju.
Ņēmu savu cepurīti,
Sāku miglu vēdināt.

VII.

147

Tec` gaŗam kumeliņi,
Gar zīžotu mātes meitu.
Tec pie tās, tā man mīlē,
Ar pakulu bruncīšiem.

VIII.

148

Klausies tautu neveiklīti,
Kur dzied ciema dzeltenītes:
Vaļa tev klausīties
Nav tev vaļas bildināt.

IX.

149

Pusrītiņa saule lēca
Purva bērza galiņā;
Pusvasaras tautas jāja
Bārenītes raudzīdamās.

X.

150

Kādēļ man leinas kājas?
Kādēļ kupris mugurā?
To darīja kunga rija,
Kunga plašais tīrumiņš.

XI.

151

Kunga rija bēdājās,
Kādi mazi kulējiņi.
Nebēdā kunga rija -
Izkuls mazie kulējiņi.

XII.

152

Es gaismiņas vien gaidīju,
Apautām kājiņām.
Jau redzēju svešu māti
Skuju putru vārījām.
Lai būt` skuju, ko būt skuju,-
Sveķus lēja aizlējām.

XIII.

153

Es to savu bāleliņu
Kā gulbīti balsinātu,
Kam Laimiņa nelikusi,
Tautu dēlu balsināt.