0210-Aluksnes-vidusskola-0012
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaAlūksnes vidusskolas vākums
Atslēgvārdi
Vienības#LFK-210-154
#LFK-210-155
#LFK-210-156
#LFK-210-157
#LFK-210-158
#LFK-210-159
#LFK-210-160
#LFK-210-161
#LFK-210-162
#LFK-210-163
#LFK-210-164
#LFK-210-165
#LFK-210-166
#LFK-210-167
Atšifrēja Inese77
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2016-11-01 22:32:55
Atšifrējums XIV.

154

Kas visām bārītēm,
Calu jostas audināja:
Apiņam gaŗa vija,
Tā bārītes calu josta.

XV.

155

Teic māmiņa savas meitas,
Līdz saulīti gulējušas;
Es teic savu kumeliņu,
Līdz saulīti nosvīdušu.

XVI.

156

Ko tie kraukļi krauklināja,
Ko žagata žvadzināja?
Velns pakāra vecu puisi
Sausas egles galiņā.

XVII.

157

Kas tā tāda dziedātāja,
Mūsu biržu locītāja?
Tautu meita dziedātāja,
Vējiņš biržu locītājs.

XVIII.

158

Trīcēj` purvi, skanēj` meži,
Kad es augu bāliņās;
Kad nogāju tautiņās,
Lai tricina lakstīgala.

XIX.

159

Ziediem kaisu pagalmiņu,
Labu ļaužu gaidīdama;
Ieraudzīju neveiklīti,
Saslaucīju sētmalā.

XX.

160

Vai Dieviņ, vai Dieviņ!
Roze pati mērķi rāda:
Caur sētiņu izlīdusi,
Otra kunga tiesiņā.

21.

161

Kas pateica man gājušu,
Kas žēloja piekusušu?
Ne man tēva teicējiņa,
Ne māmiņas žēlotājas.

22.

162

Gauži kokles noskanēja,
Vēl gaužāki stabulīte:
Gauži tēva noraudāju,
Vēl gaužāki māmuliņas.

23.

163

Kas tur dzied aizkrāsnē,
Kas tur duru stenderē:
Circens dzied aizkrāsnē,
Blusa duru stenderē.

24.

164

Kūlējiņi, malējiņi,
Tie gaidīja gaiļu laika,
Kumeliņa barotāji,
Gaiļu laika negaidīja;
Kas gaidīja gaiļu laika,
Nebrauks laba kumeliņa.

25.

165

Uguntiņu pavadat,
Pa lodziņu maltuvē,
Sveša māte aizmigusi:
Nedrīkst durvis virināt.

26.

166

Meitas mala kambarī,
Es pa logu lūkojos:
Kuŗa viegli locījās,
Tā būs mana līgaviņa.

27.

167

Ko bāliņi darīsim?
Māsa līdzi taisījās:
Aizlaidīsim zelta kārti
Aiz tautieša rijas durvīm.