0102-Pavilostas-pamatskola-06-0096
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaPāvilostas pamatskolas vākums
Atslēgvārdi
Atšifrēja LigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2018-12-06 18:38:20
Atšifrējums

6407

6) Mazs bērziņš šaurām lapām,
Auga tekas maliņā.
Mazs tautiet's šaurām acīm, 
Tas asaru dzērējiņš.

6408

7) Balta zied druvmalā,
Vai bij ieva vai ābele.
Balta gāja pa celiņu,
Vai bij sieva vai meitiņa.

6409

8) Kas tur spīd, kas tur viz,
Viņā lauku galiņā.
Tā nāk mana krustamāte,
Zelta roze rociņā.

6410

9) Cibulīti cābulīti,
Ko tu vedi vezumā.
Sieviņ' vedu bērniņ's vedu,
Pats tecēju kājiņām.

6411

10) Aun sunīti baltas kājas,
Nāc man tautiņās.
Man nebija māmuļiņa,
Kas nāk līdzi tautiņās.

6412

11) Maza, maza bambālīte,
Zili svārki mugurā.
Man gosniņas man aitiņas, 
Man nebija zili svārki.

6413

12) Erkulītis ceļu tek,
Vērpējiņas meklēdams
Krīt, ērkuli, ceļmalā,
Tautas veda vērpējiņ'!

6414

13) Es neiešu tautiņās,
Bez tērauda zobentiņ'.
Zemu tautu klētes durvis,
Zarots manis vaiņadziņš.

6415

14) Koša pļava kad nopļauta,
Vēl jo koša kad nogrābta.
Vēl jo koši piederēja, 
Kad sameta kaudzītē.

6416

15) Grābjiet [Grābiet] sienu kam vajag,
Man sieniņa nevajag.
Man sieniņu sagrābusi,
Tautu dēlu māmuliņa.