1802-Neretas-vidusskola-01-0003
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaNeretas vidusskolas vākums
Atslēgvārdi
Atšifrēja miks
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2016-03-15 15:16:04
Atšifrējums 25.
Rakstīja 2.klases skolnieks Evalds Apīnis. Dzīvo Saukas pag. Vizdarbos. Stāstīja Jānis Apīnis Krustpilī.

19.

Stīvi stāv, brīvi kustās, apkārt spalvains galiņš pliks. (lazdā rieksts)

20.

Nekauņa, bezkauņa olnīcas galā. (Pirts)

21

es tupus tu rāpus es, tavu mīznams pačupināju. (alus muca)

22

Lācis iet uz priekšu un atpakaļ bet pēdu nevar redzēt. (kuģis)

23

Ceļš bez smilkšu zirgs bez kājām apakšā nave. (lidmašīna)
[ Pie aptieķerienes iegājis viens zēns, un prasījis aptieķerienei blakšu zāles. Aptieķeriene prasīja cik ir blakšu. Tūkstoš blakšu, teica zēns. Un izgāja no aptiekas. Tas gāja mājās, un ceļā satika ārstu, ārsts teica lai blaktis noķerot. Un izvārot pusdienām aptieķerienei, ka nedeva žales.]
Viens zemnieks aizgāja uz tejnīcu. Piegājis pie durvīm tas ieraudzīja uz durvīm zīmiti. Zīmītē bija rakstīts, šodien par maksu rītā par brīvu. Iegājis teinīcā saēdās, sadzērās samaksāja naudu un aizgāja uz māju.
Otrā dienā tas atkal aizgāja uz teinīcu. Nu viņš atkal saēdās, sadzērās, un gribēja iet uz māju. Bet viņu pārdevējs sagrāba un prasīja maksu. bet viņš teica, ka viņš vakar uz durvīm pārlasījis zīmīti šodien par maksu rītā par brīvu. Ne kungs šodien par maksu rītā par brīvu. Ta zemnieks atkal samaksāja naudu

Rakstīja 2.klases skoln. Evalds Apīnis Stāstīja Pēteris Aperans. Saukas pag. Vizdarbos