0910-Davis-Ozolins-01-0006
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaDāvja Ozoliņa folkloras vākums
Atslēgvārdi
Vienības#LFK-910-118
#LFK-910-119
#LFK-910-120
#LFK-910-121
#LFK-910-122
#LFK-910-123
#LFK-910-124
#LFK-910-125
#LFK-910-126
#LFK-910-127
#LFK-910-128
#LFK-910-129
#LFK-910-131
#LFK-910-130
#LFK-910-132
#LFK-910-133-134
#LFK-910-135
#LFK-910-135-a
#LFK-910-136
#LFK-910-137
#LFK-910-138
#LFK-910-139
#LFK-910-140
#LFK-910-141
#LFK-910-142
#LFK-910-143
#LFK-910-144
Atšifrēja Aivars
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2016-11-22 14:28:42
Atšifrējums

118

Dievs cilvēkam nolēma zināmu laiku pasaulē dzīvot.
161. Mute

119

Kad priekš Jurģa muti mazgā vardes krucelmos, tad tās saule ne noēd.

120

Kad pavasarā pirmo reiz bērzu sulu dzer, tad vajagot tanīs muti nomazgāt, tad mute nenodegot.
163. Nagi.

121

Nagus griežot vajagot uz katra naga krusteniski iegriezt, jo kad to nedarot, tad velns no nagiem cepures sev šuvot.

122

Nagus vajagot ik piektdienas vakaru griest, tad zobi nesāpot.

123

Agrāk ticēja, ka velns no cilvēka nagiem taisijis sevim cepures. Tāpēc, lai nagu griezumi nenāktu melna kunga rokās, tos svieda uz krāsns augšas, kurp velns nespējot uzrāpties un nagus no karstām smiltīm izlasīt.

124

Kura cilvēka nagus velns dabūjis priekš savas cepures izlāpīšanas, tas cilvēks kļuvis par viņa īpašumu.

125

Pirkstam nagus griežot, nevajagot tos zemē mest, jo tad velns no tiem cepurēm širmus taisot.

126

Nagus griežot saimnieces tos metušas aiz muguras, lai debesīs, kad Dieviņš prasīšot: "Kur tavi nagi?", varēšot pateikt: viņi nāk pakaļ.

127

Ja kāds svētdienā nagus griezis, tad saimniece sistin izsitusi tuteniņu no rokas teikdama, vaj nu gribēšot lai lopiņiem augot nagi acīs.

128

Sestdienas vakarā nedrīkst nagus griest, jo citādi velns no tiem cepures taisa, un ja arī jāgriež, tad uz naga jāgriež 3 krusti un azotē jābāž.

129

Kad nagi zied, tad dabujat dāvanas.

130

Kad nagi zied, tad aitas labi izdodas.

131

Roku un kāju nagus svētdienās negriežot, jo kad to darot, tad lopiem nagi acīs metoties.

132

Nogriestos roku un kāju pirkstu nagus nedrīkstot izgaisināt, pēc nāves tie esot atkal jāsalasa.
165. Nelaimīgs.

133-134

Kad zaķis pār ceļu lec no kreisās puses uz labo, tad tiek slikta laime.

135

Tautā stāsta daudz piedzīvojumu, kur tā noticis, kur zaķis patiesi bijis zīlnieks, pareģons caur savu skriešanu pār ceļu. Daudz cilvēku sadomātu darbu, vaj iesāktu ceļu caur to vien atstāj, ka zaķis, kā nelaimes vēstnesis pārskrējis pār ceļu no kreisās puses uz labo. Šī mānticība jo tāļu izplatījusies un dažās vietās vēl tagad pilnos ziedos. /1891.g./

135

Neesot labi, jeb nelaime gaidāma, kad suņi pār lieku kauc.

136

Neesot labi, jeb nelaime gaidāma, kad suņi bedri kasa.

137

Neesot labi, jeb nelaime gaidāma, kad pūce brēc.

138

Neesot labi, jeb nelaime gaidāma, kad ūpis vaid.

139

Neesot labi, jeb nelaime gaidāma, kad dzegūze jumtā kūko.

140

Neesot labi, jeb nelaime gaidāma, kad zaķis pār ceļu lec.

141

Neesot labi, jeb nelaime gaidāma, kad bābu durvīs satiekot.
Cilvēks ievērojis no kustoņiem daudz vaj būs laime, vaj nelaimes.
168. Netiklis

142

Kur tu vella mutuli tods īsi, mutana malla, ko rijas kross, aplics mallu sveitani mugurā, vacas veizanas kojā, nuplīsušs kojauts kaļi, nūzīzds autskalana ap kaklu, veca lutaškana golvā, - kur ta tu tods naķeitris, kā murza īsi tān pī citim cilvakim.
174. Pakaļa.

143

Kad pakaļa niez, tad dabujot žagarus.
177. Piere.

144

Kad piere niez, tad kaunu dabujot.