0910-Davis-Ozolins-01-0012
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaDāvja Ozoliņa folkloras vākums
Atslēgvārdi
Vienības#LFK-910-263
#LFK-910-264
#LFK-910-265
#LFK-910-266
#LFK-910-267
#LFK-910-268
#LFK-910-269
#LFK-910-270
#LFK-910-271
#LFK-910-272
#LFK-910-273
#LFK-910-274
#LFK-910-275
#LFK-910-276
#LFK-910-277
#LFK-910-278
#LFK-910-279
#LFK-910-280
#LFK-910-281
#LFK-910-282
#LFK-910-283
#LFK-910-284
#LFK-910-285
#LFK-910-286
Atšifrēja LigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2017-05-04 18:52:04
Atšifrējums 20
tad nekas labs uz piedienam gaidams, kad gurnu, tad gan.
329 Strādnieks.

264

No jauniem strādniekiem, kuri jaunā vietā ļoti strādigi, saka: "Nu nes ar sietu ūdeni, pēc ne ar spaini nenesis.
327. Svots.

265

Griķu karaša, tik pat kā svotu mīlestiba.
340. Vagars, stārasts.

266

Vagari stārasti nav patīkami ļaudis, to zin vecie latvieši iz piedzīvojumiem, iz klaušu laikiem, kamēr jaunakie iznostāstiem [iz nostāstiem], tautas dziesmam. Latvieši par saviem agrakiem stārastiem dzied:
Stārastiņ velna bērns
Nesit man ar ievas kūju!
Smirdē tava dvēselite
Pie dieviņa aiziedama.

267

Junkuriem, stārastiem 
Rudzu maizes nedodat.
Lai ēd olu akmentiņus
Pa kalniem staigadami.
343. Viesis.

268

Kad diviem nejauši gadās vienadas domas izsacit, tad negaidits gašķis nākot.

269

Kad gaški gastnicas atnes, tad saka: "Lūko gastnicas, lai gaški nepaliek veci.

270

Kad gaški atnākot, tad vajagot villaines, sakšas noņemt un gastnicu lūkot, tad augot baltas aitas ar mīkstu villu

271

Kad ciemiņš nāk, tad vajaga tiem villaines noņemt, tad vistas labi izdodās un dēj.

272

Kad gaškis ciemoties nāk, tad mājas cilvēkiem vajagot steigties lielo lakatu no pleciem noņemt, tad tai mājā vistas labi dējot, kur tas darits.
21

[910]

273

Kad kādam gaškam pasniedz glāzi dzeramā, dzert, un uz tās rodas burzbulites, tad tas drīz atkal apciemos.

274

Uz kuru pusi kaķim laizoties mugura, no tās puses viesi nākot.
344. Vedekla 

275

No jaunām vedeklām, kuras jaunā dzīves vietā ļoti strādigas saka: ""Nu nesi ar sietu ūdeni, pēc ne ar spaiņi nenesīs.
349. Vīrietis.

276

Kad vīriets drēbēm kreiso pusi apvelk, tad dabujot dzert.

277

Tam vīriešam, kuram ūdeni nesot spaiņi laistoties, tiekot sieva dzēraja.

278

Kad vīrietim lielais kāju pirksts īsaks par blakam stāvošo pirkstu, tad valdot sieva par vīu, bet ja otradi, tad valdot vīrs sievu. 
352. Ciemiņš.

279

Kad Ģērdacī iet sābris uz sābri gaškos ar vēzu rokā un to tur atstāj, tad tai mājā čūskas to gad mājā nākot dzīvot.

280

Ja Ģērdacī uz otra māju kartupeļus nones, tad ari tani čuska ieronas.

281

Kad daudz suņu, tad gaškis paliek neriets.

282

Kad gailis pie durvim dzied, tad nākot gaškis.

283

Kad ēdot kumoss no mutes krīt, tad nākot badains gaškis.

284

Kad slaukot mēsli atpakaļ metas, tad gaškis nākot.

285

Kad ciemiņš projam iedams kādu lietu aizmirst, tad saka "Laikam mūsus drīz atkal apciemosat.

286

Kad kaķis laizās, tad ciemiņi gaidami. Uz kuru pusi tam tolaik kupris, no tas puses nākot.