AtšifrētIepriekšējaisNākamais
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaRīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas krājums
Atslēgvārdi
AtšifrējaVents Zvaigzne
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2017-06-19 14:11:52
Atšifrējums62.

286.

Jau es būtu pērn, aizpērnu
Daugavieša līgaviņ’,
Kaut ta plukšķe neplukšķej’se,
Ka es rupju dziji [dziju] vērpu.

287.

Atraitņam roku devu,
Gredzeniņa vien nedev’:
Roku devu i atņēmu,
Gredzeniņa nevarej’.

288.

Pāri, pāri par upiti,
Par to pašu dziļumiņ’,
Tīras maizes mekledama,
Jauna puiša arajiņ’.

289.

Tādas vietas taujajos,
Tāda man gadijās:
Vienu mali upe tek
Otrā lieli tīrumiņ’.

290.

Pirciet, brāļi, man laiviņu,
Es nopirku īrejiņ’!
Kam jūs mani iedevāt
Aiz ūdeņa tautiņās!
20
63.

291.

Pate muiža kalniņā,
Muižas vārti lejiņā;
Man māmiņa iemācija
Ar smildziņu virināt.

292.

Vieta, vieta, maize, maize,
Kur māmiņa man iedeva;
Vēl būt’ vieta, vēl būt’ maize,
Kaut klausij’se bāliņam.

293.

Ni, māsiņa, raud uz mani,
Ni uz mani žēlojies!
Pate gāju tautiņās
Savu galvu ņēmusēs.

294.

Es savai māmiņai
Žēlumiņu padarij’:
Beidzamā rīta-māls
Pikiem krita sijajot.

295.

Man bāliņi maizes deva
Pusriciņas dieniņā;
Nāc, bāliņi, celšu klaipu,
Nu man savis arajiņš!

296.

Pilnu kanu [kannu] pate dzēru,
Pilnu devu bāliņam:
Nebij mans māmaļiņa
Tukšu roku auklejus’.
24
Darbības

AtšifrētIepriekšējaisNākamais