1730-Rigas-Latviesu-biedriba-02-0250
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaRīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas krājums
Atslēgvārdi
Atšifrēja LigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2019-02-11 13:17:10
Atšifrējums ūpi nošauj, tam jaguļ slimam. (Lindē, 5.)

6303

2. Teika par ūpi. Viens vīrs cirtis mežā malku un nosēdies pie uguns kura pusdienu ēst. Ēzdams gan dzirdejis, kā ūpis tuvejā krūmā kliedzis: "Vīrs, vīrs, spala deg, spala deg!" bet to neko ne=ievērojis. Paēdis, sācis apskatities pēc cirvja un pēdigi atradis to pie uguns kura ar nodegušu kātu. (Lindē. 5.)

6304

3. Ūpis kliedz: "Vai! ha, ha, ha!" (Džūkstē. 8.)

24. Grieze.

6305

1. Kad grieze aizgriež (aizbrēc), tad rokas sagriež. (Džūkstē. 1.)

6306

2. Griezes dziesma. "Briestiet, briestiet, rudzi, mieži, nepalieciet sēnalās!" - Vaj [Vai]  ari:

6307

"Tē' tēt, tē' tēt!" (Lindē. 5.)

25. Gulbis.

6308

Gulbits pūta, dzērve kliedza
dziļ = ezera maliņā.
Gulbits pūta dziļ = ezera,
Dzērve siltu vasariņu.

6309

1. Kad gulbji iet pār mājam spēledami - tad kāzas; kad dziedadami - tad bēres. (Džūkstē. 1.)

6310

2. Gulbja dziesma. "Nesu mieru, nesu mieru, nesu mieru!"  (Džūkstē. 8.)

26. Rubenis.

6311

Rubenitis rubinaja
Zaļa bērza virsotnē,
Citus brāļus aicinaja:
"Te salvani pumpuriši."

6312

1. Kad rubenis aizrūc - tad blusas ēd. (Lindē. 5.)

6313

Kad