1730-Rigas-Latviesu-biedriba-21-0013
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaRīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas krājums
Atslēgvārdi
Atšifrēja Magdalina
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2019-02-11 13:17:10
Atšifrējums

50965

191.
Bites vaļu bites vaļu,
Mani dēti ozoliņi,
Manu vaļu manu vaļu,
Tautas meitas zeltenītes.

50966

 192.  Bitit liela bitit maza,
          Bitit šūnu šuvejina,
          Māsiņ liela māsiņ maza,
         Visas tautu maliņā.

50967         

193.   Ozols gāja par Daugavu,
          Ar visam bititēm,
          Divi jauni dravenieki,
          Pakaļ gāja raudādami.

50968

194. Bišu mātes bišu mātes,
        Nākat mana dārziņā,
        Manā rožu dārziņā,
        Mīksti ziedu spilventiņi.

50969

195. Ej bitit tu pie Dieva,
        Atdod savu saldumiņ,
        Atdod tavu medutiņ,
        Es kārites tev atdošu.

50970

196. Visas bites ziedos gāja,
         Kad saulite atspīdeja,
         Visas meitas kroņus pin,
         Kad puķites dārza zied.

50971

197.  Aj manu arajiņu,
         Noplīsušu kažociņu,
         Ej bēdul sila malā,
         Lai neredz bāleniņi.

50972

198. Grāmatiņa grāmatiņa,
        Skrien tu eles [elles] dibinā,
        Tevis dēļ mani kūla,
        I rītos i vakaros.

50973

199.Svētki nāce svētijam,
       Lielu dienu lielijam,
       Svētkos Dieviņš i piedzima,
       Lieludien krustijam.

50974     

200.Šķūņa jumta gan redzeju,
       Paša šķūņa neredzeju,
       Tautu dēlu gan redzeju,
       Padomiņa neredzeju.

50975

201. Pieci vilki danci vede,
        Ap to lielu siena šķūni,
        Kaut būt kungi zinajuš,
        Tur būt laba muižas viet.

50976

202.  Ne vakar ti dieniņa,
         Kad aitiņas rūnijam,
         Jau tapate pautu vieta,
         Ar vilniņu apauguse.

50977

203.Jēkab brāli ozoliņ,
       Vēl mēs divi bārsamies,
       Jau skaidiņas sapuvušas,
       Vēl bitites ne=ielien.

50978

204. Cep mam kukuliti,
        Es iešu ganos,
        Ja cepsi lielu tālu dzīšu,
        Ja cepsi mazu tad pie vārtiem.

50979

205.Kaimiņos cūka zuda,
       Man pazuda līgaviņa,
       Kaimiņš cūkas meklēdams,
      Atrod manu līgaviņ.

50980

206.Ganiņš biju ganos gāju,
       Ganu sedzu vilnanit,
       Ej tautiet ja vaijag [vajag],
      Ar to ganu vilnanit.

50981

207.Vediet tautas nevediet,
       Ganos iešu ne druvā,
       Dzīva mana ganu snātne,
       Dzīva ganu vilnanit.

50982

 208.Govu gani sieru ēde,
        Abolina kalniņā,
        Cūku gani cūkas zīda,
        Piekalnē gulēdami.

50983

209. Dziedu dziedu raudu raud,
        Vienu govi ganidama,
        Ko vedīšu tautiņās,.
        Ko atstāšu māmiņai.

50984

210. Es tev lūdzu bāleniņ,
       Nesēj zirņu celmalā,
       Tautu meita ganidama,
       Ziedus vija vaiņakā.