1654-Viesites-pamatskola-01-0016
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaViesītes 6-klašu pamatskolas vākums
Atslēgvārdi
Atšifrēja kristers19
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2016-04-17 16:21:37
Atšifrējums Kur tu vinu pašu liksi
kur liks viņa grabažiņas?
atļjauj viņam vēl laiciņu
šai zemē padzīvot,
lai viņš redz savus bērnus
lielus stiprus uzaugam.

85 Spēji saslimušām cilvekam
86. mazus sita ar savu zizli ūdeni,tā,
Tu kungs visas šis sāpes vari apturēt,
svētais,svētais trīsviesīgais dievs.
amen.- visas sāpes! visi svētie enģeļi! visa debess draudzība!
svēts svēts ir tas augstais debess ķēniņš.amen.visas sāpes.amen.
svētais debess kungs cebaot.
amen+ amen+amen+.
86. bet melmēnesērdzību.
87. Tīra tīra Pētera miesa,tīra,pēera dvēsele,netīra diena,netīrs brīdis,kad dieva enģeļi šo melnmeņessērdzību pārplēš
pārsviež par vara sētu;pērkons nospees,jēzus veselību atnesīs! izdilsti kā vecs mēness,sakalsti kā purva priede,
izdēdi kā vecs mironis!amen,amen,amen,amen,amen,amen,amen,amen,amen.Augstais Dievs stāvi tu pats klāt
piezīme:šitie vāŗdi trīs reizes jāskaita uz ūdens un tad tas ūdens jādod slimam dzert.
  87 kad kādā vietā miesa no uguns ievainota.
88.
Svēta sieva stāv pie sarkanas uguntiņas,
uguns pegale padusē- un liepas slota rokā!
-sit un šļakstina,sit un šļakstina un saka: lai iznīkst nelaimīte,kā uguns dzirkstelīte!- šie vārdi 3 reizes jāsaka
un tad jaņem ar tīru nazi dunci trīs uguns pārslas un krējuma jaiejauc un apdegusē miesa 9 dienas no vietas jāpsmērē
,bet iepriekš smērēšānas vaina janomazgā ar saltu,tīru ūdeni