1659-Rites-pamatskola-0015
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaRites 6-klašu pamatskolas vākums
Atslēgvārdi
Atšifrēja Sarkanibrunaisbulls
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2016-04-29 18:10:01
Atšifrējums Teicēja: 
Madaļa Lapsa
90.g. veca, dzīvo Rītes pagasta ''Strautiņos''
                                      Tautas dziesmas

216

158) Dziedat meitas vakarā,
Vakarā tālu skan.
Vakarā tālu skan,
Tālu tautas klausījās.

217

159) Es klausos, es skatos,
Ko tu mani cāļi lasa.
Jāneišam nabagam,
Utu kule papleisuse.

218

Daža laba kalpa sieva,
Cimdā naudu žvadzināja:
Daža laba saimeniece,
Saujā slauka asariņas.

219

161) Kaķīšam bērns nomira 
Ziemassvētku vakarā.
Visi koki apsarmoja,
No kaķīša asariņām.

220

162)Aiz upites kalniņā
Rindām auga ozoliņi,
Pretī auga liepu rinda
Kas ozolus kaitināja.

221

163) Es uzaugu pie māmiņas, 
Kā sarkana brūklenīte.
Es izgāju tautiņās.
Nobālēju kā kļava lapa.

222

164) Labāk māsas padziedam,
Nevis niekus runājām;
Kur dziedāts tur palika,
Valodiņas tālu gāja.

223

165) Neteic mani māmuliņa
Pa ciemiem staigādama.
Pats darbiņš mani teiks,
Pats gudrais padomiņš.

224

166) Saule savas meitas rāja,
Vidu gaisa stāvēdama:
Viena plānu neslaucīja,
Otra galdu nemazgāja,
Tā trešā, tā mudīga,
Tā lodziņus nomazgāja.

225

167) Kad es biju jauna meita,
Es par vīru nebēdāju;
Mazajam pāri lēcu,
Lielajam pliķi devu.

226

168)Turiet zirgus, turiet zirgus,
Apsameiza vadamā.
Jā naturēsiet zirgus,