1639-Rengu-pamatskola-03-0091
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaRubas pagasta Reņģes 6-klašu pamatskolas vākums
Atslēgvārdi
Atšifrēja DagnijaUdre
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2017-11-14 20:58:09
Atšifrējums Rubas pag. Briņķos. Lavīze Spriņģe 80 g.

6910

1) Ak, tu manu grūtu mūžu,
Kā es tevi nodzīvošu.
Slauku sviedrus celdamies,
Asariņas guldamies.

6911

2) Kaut es būtu zinājusi,
Ka neveikli lūkojies,
Tad es būtu savus matus,
Pār vaidziņu pārlaidusi.

6912

3) Še tie vīri, še stāvēja,
Daiļu ratu, Taisītāji.

6913

4) Es maza irbīte, Es māku diet,
No viena cinīša, Uz otru lekdama.
5) Uz trešā lekdama, Ieraugu tautieti,
Nozaga tautietis, Man vienu masiņu.

6914

6) Es bij viens nabag putns,
Man putniņu pamazāk. Es bij viens bagāts putns,
Man putniņu diezgan, Dod man vienu pazarīt.

6915

7) Še tev masiņa, Kam dienu staigāji,
Ik dienas balts krekliņš, Raibs lindraciņš.

6916-17

8) Mazgā meitiņa, baltas rociņas,
Ķemē matiņus, Sien uz lencēm.