0150-Buramvardi-05-0078
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaBuramo vārdu krājums
Atslēgvārdi
Vienības#LFK-150-1863
#LFK-150-1864
#LFK-150-1865
#LFK-150-1866
Atšifrēja LigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2018-07-11 21:52:12
Atšifrējums 1339
Kreis

1863

Priekš sāpem
Pēc ta vārda Adonai tev bus stavēt un tev no savas vietas neiziet it ka viņš tev būs stāvēt uz manu pavelešanu kad es runaju tad tas notiek un kad es pavelu tad tas tur stav un es esmu tas A un tas O Kas apzeģeleju tevi pēc sava vārda un kura liels kungs Miķelis lai saista tevi tu Miķeli tu gars ta bus tev saistīt tam būt pēc ta Kunga vārda tu nauda iekša ta vārda D x T x D x D x  D x ta S. gara Amen Amen Amen.

1864

Kreis
Ar Kristu gribu sakt ar Kristu gribu beigt kad būšu nostrdajis [nostrādājis] tad atkal tevi teikšu Musu Tēvs debesis svētīs [svētīts] lai top tavs prāts lai notiek ka debesis ta aridzan zemes virsu es prasu vinš rūte tev būs rādit kur ir ta apslepta nauda iekš ta vārda Dieva x T. D. D. un D. ta Cieniga svēta gara Amen.
Tris reiz jaruna

1865

14 No skaustam bernam. 
No akas vajagot atnest uden [ūdeni] un tulin kamer vēl ūdens kust bērna ģīmiti bez partraukuma trīs reizes mazgat un tad dvašu pūst bernam virsu un noskaitit Tēvareizi un ta prom un ar reiz krustu parmesti

1866

20 Pret miegā murgošan [murgošanu]
Uz slimieka [slimnieka] kailajam krutim jaskaita. Mūsu Tēvs debesis u t t līdz vārdiem atpesti mūs no ļauna un tad jasaka: Dievs Tēvs x Dievs Dēls x dievs Svētais gars x Amen Trīs reizes minetie vardi jaatkarto tad ceļos meties sveti kadu udens trauku