0150-Buramvardi-09-0136
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaBuramo vārdu krājums
Atslēgvārdi
Vienības#LFK-150-3118
#LFK-150-3119
#LFK-150-3120
#LFK-150-3121
#LFK-150-3122
Atšifrēja LigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2019-01-11 21:30:43
Atšifrējums un pistoles šavieniem, un vinam nebūs pazust iekš ūdens un uguns zibens un pērkons ar viņam nevar skādēt. Viena sieva kam dzemdešana grūta un tā dzemds tik no viņas tik ātri ne iet tad dodi viņai šo grāmatu rokā tad viņa tūliņ dzemdēs, un tas bērns būs viens laimīgs un svēts bērns. Un kas šo grāmatu pie sevim tur Tas ir labaki kā zelts un nauda.
C. Jezus Nācarienus X. Ree. X. In Dagnum Santus Jenotens, sleeres Lūkas Johnens Jezus Nacarienus Pasargi mani no zibens Pērkona un krusas un no visām nelaimēm iekš tevim paļauju R, r, b Jezus nācarienas Es pavēlu visu savu namu iekš tā vārda Dieva ta Tēva r, un tā Dēla, R, U, R r, r, r, r, Amen Amen Amen Lai longla r, r, Ablin. Reeuz, tezra r, r, r, Tas ir paliec stipri savā ticibā un vienadi uz to ceredams Kas Z. vārds palīdz man lai palīdz man tas Kungs Jezus Kristus Amen.

3119

Tu meža suns tavas žaunas un tavs aizlēgts deguns lai stāv iekš svēta Pētera atslēgas iekš tā vārda Dieva tā Tēva x Tā Dēla x un tā cienīga svēta Gara x Amen x x x Tu vilks es saku tev tev ne ir tik nav daļas no šiem lopiem kā Jūdasam no tā Koka Tā svēta Krusta iekš tā vārda Dieva tā Tēva x Ta Dēla x un un tā cieniga svēta gara x Amen 3 reiz vajag iet tā kā tā saule iet riņķī apkārt lopiem.

3120

38 Rožu vārdi
Jaraksta ar sarkanu krītu uz zila papīra un jasien virsū. P. S. A. P. Z. A. A. L. L. Z. P. A. S. O. R. 

3121

39 Priekš Rozēm
Zilais papīrs jaapsmēre ar krievu ziepēm un ar Blauves jaapkaisa un tad jasien virsū

3122

40 Asins Vārdi.
Kad iecirsts jeb iegriezts, tad tūlīt vajaga šos vārdus runāt Laime Svētiga ir tā stunda Laime ir tā diena, kurā Kristus iekš