1835-zinatniska-ekspedicija-Tukuma-01-0011
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
Kolekcija2. zinātniskā ekspedīcija Tukuma apriņķī
Atslēgvārdi
Atšifrēja Magdalina
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2018-02-05 16:51:38
Atšifrējums 1948.g.9.jūnijā
Lība Cunce,dzim.Igaune 75.g.veca,dzimusi Remtē,Vīsiņķos, saimnieka meita. Māju iepirkšanas laikā tēvs bijis slims un nomiris. Mājas - Igauņus iepircis tēva brālis tēvam un mātei nezinot. Tēva bralis izsviedis visus no mājas. Teicēja bijusi vecākā no 3 bērniem - 10 g.veca. Gājusi ganos, par meitu, dzīvojusi arī Strutelē. Kr. Barons bijis mātes mātes brālis, bet nekad nav viņa redzējusi,jo Barona ģimene ātri no turienes aizgājusi.
Teicēja dzīvo pie meitas, nesen ienākusi no Vārmes. Visas ziņas no Remtes Vīšiņķes.

84

Sīpoli jāstāda Ijaba dienā, būs tādi sīpoli kā Ijaba augoni.

85

Zirņi jāsēj vecā laikā.

86

Ģertrūdes diena ir kukaiņu diena.Jāievēro kurā dienā tā iekrīt. Tai dienā ceļās visi kustoņi augšā kas gul - čūskas, eži.
Tajā dienā nedrīkst neko sēt, tad kukaiņi noēdīs sējumus. Tā sējas laikā kukaiņu diena ir katru nedeļu.

87

Rāceņus (kartupeļus stāda, kad bumbuļains gaiss.

88

 Linus sēj, kad mākoņi šķiedraini un izstiepušies.

89

Kad perkons ierūc plikos kokos, būs slikts gads.

90

 Māras dienu sievišķi svētīja,nestrādaja roku darbu.

91

10.augusta nekūra uguni, tad esot Jeruzaleme degusi.

92

Pavasari uguni beidza dedzināt 25. mercā, iesāka Jēkopa vakarā.

93

Vēl sievieši svētīja Svecu [Sveču] dienu - Māras šķīstīšanās dienu.

94

 Gaveņa ceturtdienā nevar kokus mājās nest, čūskas velkās pakaļ.

95

 Piektvakaru turēja katru nedeļu nedrīkstēja vērpt un vilnu kārst, tik šo to salāpījās.

96

Meitām bija pielīgts, ka saimniekam strādāja līdz Mārtiņiem pa vakariem, pēc tam vairs nē, darīja pašas sev.

97

Kad biju bērns,vakaros strādājot dziedāja, stāstīja pasakas, vēlāk vairs nē.

  Saimniekam bija divi kambari, saimei viena liela istaba. Saimnieks pa vakariem arī nāca pie saimes. Bija divi kalpi,divas meitas. Katram bija savs kakts  Ziemu pieņēma vēl čigānus kādā aizkrāsnē.

98

 Liela gara teva josta, nevar pūrā salocīt - lielceļš ko braukt

99

Gailis laktā , zarnas kust - pulkstenis pie sienas

100

 Pills stallis sarkanu gosniņu, ieiet melns bullis, izdzen visus ārā.   Krāsns.

101

 Ar četriem baļķiem ēku būvē, piektais atliekas.   Adamie irbi.

102

Piecas māsiņas tek cita citai pakaļ. Adīšana.

103

Kad pirmo reizi laiž govis ārā vai 

104

pirmo reizi iziet art, ecēt, tad lejās visi ,dzīvo pa dīķiem, kādreiz pat ēdienu izlej, vienreiz aplēja ar siļķu salījumu.