1835-zinatniska-ekspedicija-Tukuma-01-0013
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
Kolekcija2. zinātniskā ekspedīcija Tukuma apriņķī
Atslēgvārdi
Atšifrēja Magdalina
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2018-02-07 16:45:52
Atšifrējums

119

Jānīts jāja lielu zirgu
Jumta galus lūkodams
Gana augsti jumta gali
Vēl cepure pāri stāv

120

 Notis
     Jā - nīts jā - ja lielu zirgu  Jā - nīts jā- ja
      Jum - ta ga -lus lū - ko - da - mis
Notis
   lie - lu zir - gu   jum- ta ga- lus  lū - ko - dam
                                    bez līgo  - meldiju variē

121

Jānīts jāja gaisapkārt
Atāj Jāņu vakarā
Savus bērnus apraudzīt
Vai tie ēda, vai tie ēda
Vai ar Jāni pieminēja

122

Bērziņš auga trim lapām
Liela ceļa maliņā
Tai vienāaule lēca,
Tai otrā norietēja
Tai trešā lapiņā
Laime lēja sudrabiņu

123

Lec Jānīti, ku [kur] lekdams
Lec kāpostu dārziņā
Nomin virzu, nomin nātras
Lai aug balti kāpostiņi

124

Ja gribiet baltas aitas
Dzeniet nakti pieguļā
Jāņu nakti liela rasa
Tur šīs baltas mazgājās. 

125

Tais mājās slinki puiši
Nejāj zirgus pieguļā
Zirgi sēku noēduši
Cits citam asti ēda

126

Kas gulēja Jāņu nakti
Veldrē rudzi,veldrē mieži
Kas negulēja Jāņu nakti
Stāvu rudzi, stāvu mieži

127

Nāc ārā Jāņa māte
Saņem manas Jāņa zāles
Cik zālīšu nastiņā
Tik gosniņu laidarā

128

Kas tā tāda žurku būda
Tai celiņa maliņā
Kad es iešu atpakaļ
Tad es viņu svilināšu 

129

Protu, protu, redzu,redzu
Kur bagāts tēva dēls
Tur gailīts iztecēja
Medainām kājiņām

130

Sen dzirdēju, nu redzēju
To teicamu tēva dēlu.
Čīkstēj kauli staigājot
Klabēj zobi runājot. 

131

Labvakar rudzu druva
Kā dievīns tev līdzēja
Vakar gāja liela vētra
Pa vārpiņu galiņiem

132

 Eimu Jāņos Pēteros
Savu raugu lūkoties
Ka Jāņos nedabuju
Tad dabuju Pēteros