1835-zinatniska-ekspedicija-Tukuma-01-0017
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
Kolekcija2. zinātniskā ekspedīcija Tukuma apriņķī
Atslēgvārdi
Atšifrēja Magdalina
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2018-02-10 18:19:27
Atšifrējums

172

 Puisītm lika nest biezputru pūķiem, bet viņš bļodu pieķīpājis un aiznesis savu tupējumu. Pūķi, pārskaitušies un norunājuši, ka māja degs. Abi ielīduši ratu rumbā skatīties kā māja degs un runājuši: "Ja kāds būtu tik gudrs un rumbu iemestu ugunī, tad māju nedegtu." Puisis noklausījies,aizbāzis rumbai abus galus un iemetis to ugunī. Māja nedegusi.

173

 Vajaga salasīt visādus striķa galus, sasiet kamolā un pirtī pērt, kamēr sāk kustēties, tur iznāks pūķis. Meitas tā darījušas, bet pārbijušās un aizmukušas.

174

Kāds puika dabūjis un lasījis Fausta grāmatu. Viņš nogājis pusnaktī uz riju un laikam tur visādi ķēmojies. Atskrējis mājās, iekritis gultā slims un visu laiku bijis muļķa prātā. Rijā atrasti tadi riņķi un stīpas.

175

 Ja atron eža bērnus, jāpsprauž biezi ar mietiņiem ka ezis netiek klāt. Ezis atnesīs zālīti un mietiņi izsprāgs. To zālīti vajaga iekutināt delnā, tad būs atvērtas visas durvis.

176

 Katoļticīgi čigāni ziemsvētku vakarā dedzināja sveci un gāja gulēt. Kas redzēs sveci nodziestam, tam tai gadā jāmirst.

177

meldija : Puiši meitas apsūdz

Čigāns mani iemācīja
Savu lētu amatiņ
Zirgu mīt, ļaudis krāpt
Un pa krūmiem jērus zagt.

178

Nāc māsiņa čiganos
Čiganam ir viegla dzīve,
Dod pieniņu, dod sviestiņu,
Dod cūcias šņukuriņu

179

 Es iedama čiganos
Velku garu kažociņu
Lai kačāja, ko kačāja
Kačā manu kažociņu

180

Es čigāna meita biju
Es čigāna puiša gribu.

181

Es čigāna meita biju
Kā jumprava vien staigāju
Kurpes kājas, cimdi rokās
Galvā salmu cepurīt.

182

Es čigāna meita biju
Kā jumprava vien staigāju
Vecais čigāns zirgus mija,
Es pa logu skatījos.

183

Jaungada vakarā visi lēja laimes.

184

  Bija žīds ar savu puiku. Saimnieks jokus dzīdams iedevis žīda puikam kaļķus miltu vietā ko ķiļķenus vārīt.
Puika vāra, te uzreiz paver durvis un sauc veco. Tas pēc laika ienāk saka; Vai mīle kaimiņien, jūs lej laimes, mans puika lej nelaimes, no kaļķu putras nekas neiznāca. Saimnieks tad deva miltus.