0145-Hugo-Skujina-vakums-01-0002
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaHugo Skujiņa folkloras vākums
Atslēgvārdi
Atšifrēja DainisP
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2017-09-29 14:39:12
Atšifrējums Dzēraju dziesma.

4

Iererum, bīdi bum,
Pirksim atkal rumʹ.

Šūpuļa dziesma.

5

Laurum, laurum daclaurum,
Iesim mežā putnus šaut.
Šausim zīles cepešiem,
Citus putnus vārīsim.

Ganu dziesmas

6

1.
Maza, maza žagariņa,
Laba, laba aizvējiņa.
Visi zemes kukainīši
Gaida manis nomirstam.
Pagaidiet kukainīši,
Gan es žigli nomirišu.

7

2.
Ganīdama noskatiju,
Ko darʹ puiši tīrumā:
Aizdzen vagu, atdzen vagu,
Lūkā utes cepurē.

8

3.
Telit, mana ziedaliņa,
Ziedainām kājiņām;
Pati kāpa kalniņā,
Ziedi bira lejiņā.

9

4.
Viena pati man telite,
Māreliņu vārdu liku,
Māreliņu vārdu liku,
Vairuiņu gribedama.

10

Ai, manu grūtu mūžu,
Kā es tevi nodzīvošu.
Sviedriem kreklu izveleju,
Asarām izskaloju.

11

Piešim dūru sirmu zirgu,
Lai tas manim daiļi tek,
Lai tas manim daiļi tek
Pret to meitu māmuliņu.

12

Nelietaļa mani pēla,
Nelietaļa niezinaja.
Izsmiekaļa mani pēla,
Izsmiekaļa niezinaja.

13

Runajati jūs lautiņi,
Cik vien labi gribedami.
Ja vēl labi nezinat,
Man pašai vaicajat.