0145-Hugo-Skujina-vakums-01-0005
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaHugo Skujiņa folkloras vākums
Atslēgvārdi
Atšifrēja DainisP
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2017-09-30 13:38:38
Atšifrējums

34

Ai tu, skuķi bāra bēʹs,
Tavu skaistu dziedāšanu.
Man nenāca naktī miegs
Uz tevim domājot.

35

Vedat mani kur vezdami,
Sila ceļu nevedat.
Smiltis manas kājas grauza,
Skujas bira vaiņakā.

Bēru dziesmas.

36

1.
Zviegdami tek kumeliņi,
Smilšu kalnus kasidami.
Redzējʹ auzu devējiņu,
Smiltiņām apberot.

37

2.
Šuj man kreklu, līgaviņa,
Darba dienas dienvidā.
Tas būs man nomirstot,
Ko uzvilkt mugurā.

38

Kuplis auga ozoliņš
Manā govu laidarā.
Cik es gāju govu slaukt,
Tik pakāru slaucenīti.

39

Kāpostiem platas lapas,
Kur tā pati stādītāja?!
Stādītāja klētiņā,
Loka baltas villainītes.

40

Circenītis blusu kūla
Aiz cekula turedams.
Vai tu aklis neredzēji,
Cik tur bija nesajiņu.

41

Cielaviņa, mātes meita
Tiltā kāju nolauzusi 
Kauj vai kaklu nolauzusi
Ar to savu vēligumu.

42

Kuņiʹ, mana kuplastīte,
Tā gaidʹ mani sētiņā.
Līgaviņa, miega cūka,
Negaidʹ man sētiņā.

43

Dieveram kreklu šuvu
Pie stumbura mēridama.
Tādi mani dieverīši,
Kā tie bērzu stumburīši.