AtšifrētIepriekšējaisNākamais
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaHugo Skujiņa folkloras vākums
Atslēgvārdi
AtšifrējaDainisP
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2017-09-30 16:21:57
Atšifrējums10.)

44

Tivu livu, mans pūriņš,
Man sakaltis vaiņadziņš.
Tā lai sakalst tas puisītis,
Kas manʹs jaunas neprecē.

45

Skaļi, skaļi es dziedāju
Uz akmeņa stāvēdama.
Lai trīc visa tautu zeme,
Lai dzird mani bāleliņʹ.

46

Ai, vaiņaka [vaiņaga] vijējiņa,
Vij man retu vaiņadziņu.
Kā varēju cauri tikt,
Caur ļautiņu valodām.

47

Kārlīšam platas acis,
Ne Dieviņa likumam.
Krūmʹ, žagari izplēsuši,
Uz Martiņu tecejot.

48

Ai, ai gailīti,
Ved vistu gulēt.
Jau mūsu māsiņa,
Spārniņus plidina.
(Šo kāzu dziesmu esot dziedājuši tad, kad jaunais pārs gulēt gājis – teicēja.)

         Veltīšanas dziesmas.
11.

49

1.
Skrandaini, skrandaini,
Nu vienā vietā!
Nu mūsu māsiņa ,
Pūriņu dalīs.

50

2.
Staigā morša diršadama, .
Es no pakaļʹs ložņādams.

51

Drebi, drebi apšu lapa,
Vējiņš tevi drebināja
Raudi, raudi tautu meita,
Tautas tevi raudinās.

52

Aiz ko mans vaiņadziņš
Greizi stāv galviņā?
Aiz ko greizi nestāvēs,
Pilns bijʹ ļaužu valodiņu.

53

Ne tur krita kļava lapa,
Kur augusi vērītī.
Ne tur tika mūs māsiņa,
Kur augdama domājusi.
Darbības

AtšifrētIepriekšējaisNākamais