0145-Hugo-Skujina-vakums-01-0017
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaHugo Skujiņa folkloras vākums
Atslēgvārdi
Atšifrēja DainisP
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2017-10-07 15:29:52
Atšifrējums 33.)

173

Kāpostu Māras dienā jāvāra lielas bīdelētas klimpas, tad paaugot kāpostiem lielas galviņas.

174

Ja naktī redz zibeņus bez pērkona, tad Dievs sēnes sējot.

175

Pēc pirmā pērkoņa var gulēt uz zemes, tad nekāda kaite nepiemetīsies.

176

Pēc pirmā pērkoņa var staigāt plikām (basām) kājām, tad nekāda vaina nepiemetas.

177

Kad pērkons rūc, tad veci ļaudis rāj bērnus un saka: „vai būsi mierā, dziʹ, kā vecais tēvs rūc!”

178

Pērkoņa laikā jātur logi un durvis ciet.

179

Pērkoņa laikā nedrīkst skriet un zem augstiem kokiem stāvēt.

180

Ja bargs pērkona negaiss uznāk naktī, tad jāiededzina uguns.

181

Veci ļaudis skaita „Tēva reizi” un saka: „Dievs kungs, apžēlojies!”, kad bargs pērkoņa negaiss uznāk.

182

Ar tāda koka šķembelīti jābaksta zobi, kuru koku pērkons nospēris, tad tie nekad nesāpot.

183

Pērkona nosperts cilvēks jāierok zemē, tad tas atdzīvojoties.

184

Mēnešam nedrīkstot mēli rādīt.
33.)

185

Uz karstas dzelzs vai akmeņa nedrīkst spļaut, jo tad mēlē „čulkas” metas.

186

Ja žagi „raun” tad to cilvēku kāds daudzina.

186a 

Urbana dienā jāsējot mieži, tad tie labi paaugot.

187

Ja melnai (mēslu) vabulei ir bērni pie priekšas kājām, tad agrās sējas labi paaugs; ja bērni pie vidus kājām – vidējā sēja, ja pie pakaļējām – beidzamā sēja. Ja bērni ir pie visām kājām, tad visas sējas būs vienādi labas.

188

Ja redz sudraba čūsku zemē ielienam, tad tur vajagot rakt, jo tai vietā esot aprakta nauda.

189

Ja redz čūsku un tā aizbēg, tad tai vietā vajagot iespraust mazu sērmūkšļa krustiņu, tad čūska nākot atpakaļ un aptinoties ap krustiņu.

190

Ja redz čūsku un tā aizbēg, tad tai vietā jāsaliek krusteniski divi sērmūkšļa kociņi, tad čūska nākot atpakaļ un uztinoties uz krustiņa.

191

Čūska nevar pārlīst pār ceļu, pa kuru jājis plikām kājām kristīgs cilvēks.

192

Ja čūska pirmā ieraugot cilvēku, tad tam