0072-Bruno-Riekstins-01-0187
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaBruno Riekstiņa folkloras vākums
Atslēgvārdi
Atšifrēja juzis
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2018-10-11 21:56:29
Atšifrējums Kemmē savus garus matus
Dodu vinai labu dienu
Viņa manim neatņem
Vai tu domā vizdegune?
Kad es citas nedabuš
Būs mamiņa kas dod meitu
Nāks meitiņa dziedadama
Kā rozīte ziedēdama
Kā vāczemes magonīte.

1340

29. Aiz Daugavas loku liecu
Rīgā pirku kumeliņu
Aiz Jumurgas ezeriņa
Gredzentiņus pārmainijām

1341

30. Nevar vairs kungi liegt 
Ne jaunie bāliņi
Pasakiet jūs bāliņi
Kura mana līgaviņa
Iet pa priekšu dziedadama
Ievas ziedi rociņā
Puķe puķe roze roze
Baliņ tava līgaviņ.

1342

31. Kic kaķīt bedulīt
Kam apēdi placenīt
Es paliku šo svedien
Ar puisīti nelaulāta.

1343

32. Danco kaķi uz akmens
Vedis mani šoruden
Viņas sētas netiklim
Suseklīšu zaglītim. 

1344

33. Sprēdiet, meitas, kunga linus, 
Kunga linu pakuliņas;
Mūsu pašu pakuliņas,
Lai velk peles midzenī. 

1345

34. Sprēdiet meitas pakuliņas
Negaidiet pavasara
Pavasar silta saule
Dzerves kliedz tīrumā. 

1346

35. Sprēdiet stūciet 
Mana kara draudze
Ciema meitiņas
Plikiem pupiem.

1347

36. Vilkam laba tā kazina
Kur lien kārklu krūmiņā
Puišiem laba tā meitiņa
Kas iet pati klāt gulēt. 

1348

37. Nu, nu pa pa
Puisi mani zemē grūda
Rokas bāza azotē.

1349

38. Vecais tēvs ar sirmo bardu
Nelaiž bērnu baznicā
Piesiesim veco tēvu
Iesim bērni baznicā.

1350

39. Upe upe Daugaviņa
Māsiņai celiņā
Zveidza kumeļš raudāj pati
Maliņā stāvēdama.

1351

40. Valkā gudri tautu meita
Manu pirktu gredzentiņu
Kad vaicāja tēvs mamiņa
Saki pirka baleniņš
Kā vaicaja bāleniņi
Saki zemē pacelusi.

1352

41. Griez apkart, griez apkart
Bāliņ savu kumelin'
Es izdzirdu tautu meitu
Ar māminu baroties. 

1353

42. Vāru vāru putru,
Trīs milti katlā,
Ko došu kalpam,
Ko kalpa bērniem,
Ko ēdišu pati varītāja?

1354

43. Rej sunīti asoriti
Nu ved jaunu saimnieci
Šķīstas putras vārītāju
Planas maizes cepējinu.

1355

44. Puiši jāja meitu dēļ 
Simtu jūdžu tāļumā
Es neietu puiša dēļ
Par bāliņa pagalmiņu.

1356

45. Tu tautiets es tautiets
Man māsiņa, tev māsiņa
Samisim māsiņām
Būs abiem līgaviņas.

1357

46. Kur bālin tādu ņēmi?
Kur tev tāda gadījās?
Es būt tādu rumbas galā
Upītē pasmēlusi.

1358

47. Nem bāliņi niknu bārgu
Nenoņem netiklītes 
Niknu bārgu norāsim
Kur liksim netiklīti.

1359

48. Gul pie lāča tautu meita
Kad pie manis negulēji
Bēršu auzas kumeļam
Gulšos siles galiņā.

1360

49. Trīs gadiņi tautas jāja
Mana vārda nezināja
Brāļi vārtu neceliet
Vārda mana nesakot.

1361

50. Tec garām kumeliņ
Šai ciemā nemetiet
Šai ciemā laiskas meitas
Pa lodziņu meslus met.

1362

51. Šitām ciema meitiņām
Viena pate karotīte
I to pašu kakis vilka
Pa lodziņu kaņepēs.

1363

52. Sēj baliņ ko sēdams
Sēj pie loga kaņepēs
Kad tautieši pie durvim
Es pa logu kanepēs. 

1364 

53. Ne es aru ne esceju
Vēja laustu līdumiņu
Ve es gulu ne cereju
Ne laulātu arājiņu.

1365

54. Uz tautieša grēki mani
Pie Dieviņa dveselīt
Kam tos manu augumiņ
Trīs svēdienas saucināja. 

1366

Tēva dotu, mātes dotu
Sazasēju nastiņā
Sava Dieva devumiņu
Vezumiņā nepavedu.

1367 

56. Puiši gāja siena plaut
Trīs kažoki mugurā
Nenoplāva gaiļam nastas
Ne kazai kumosiņa. 

1368

57. Pate māku sienu pļaut
Pate striķēt izkapti
Tik palūdzu tautu dēlu
Kas samet kaudzītē.