0072-Bruno-Riekstins-05-0100
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaBruno Riekstiņa folkloras vākums
Atslēgvārdi
Atšifrēja juzis
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2018-02-13 17:44:31
Atšifrējums varešot tik mazs padarīt. Vecākie negribējuši ezitim nepar ko darba dot, bet kad ezītis nepielaidies, lai dodot darbu ka šis varot padarīt, tad ari vecāki sajūsmināti par ezīša dušību likuši viņam cūkas ganīt. Ezītis ar paņēmis rīksti un aizdzinis cūkas uz mežu. Ka nu aiz dzen cūkas uz mežu tā viņas nedzen mājā vairākus gadus no vietas. Cūku savairojies briesmīgs daudzums, bet ezītis visas viņas noganijis. Reiz kādu dienu tai mežā medijis ķēniņš kur ezītis ganijis cūkas. Ķēniņš medīdams mežā apmaldījies un nezinājs vairs ceļa izjāt laukā. Viņš jādijis šur tur, līdz beidzot piejājis tai vietā kur ezītis ganijis milzīgo cūku baru. Ķēniņš tādu milzīgu cūku puli ieraudzīdams tīri nobijies. Ķēniņš nu skatijies, skatijies visapkārt, bet nevarēdams nekur gana ieraudzit sacis kliegt: Ganiņ, ganiņ kur tu esi? Ganiņš dzirdēdams, kā viņu sauc atsaucies. Še es esmu. Ķēniņš nu ieraudzīdams tik mazu ganiņu brīnas kā tas tik mazs varot tik daudz cūku noganīt. Kēniņš nu prasijis lai šo izvedot no meža ārā. Ezītis ar ar mieru ķēniņu izvest no meža ārā un saka "Izvedišu ar tikai dot man savu jaunāko meitu par sievu." Ķēniņš par tādu ezīša joku saskaities un aizjājis projām. Šis nu došot tādam kneveļam savu meitu par sievu. Keniņš nu atkal jājis jājis apkārt vien ap lielu cūku pūli, bet no meža kā nevarejis tā nevarējis izjāt ne ari ceļa atrast. Beigās keniņš redzēdams, kad nevarešot nekā padarīt, nevarešot ceļa atrast , piejājis otreiz pie eziša un prasijis, lai parādot ceļu kā varot šis no meža ārā tikt. Ezītis atkal teicis lai atdodot šam savu jaunāko meitu par sievu tad šis ar mieru arī šo izvest. Ķēniņš gan padomājs un aizjājis atpakaļ un nedevis vis savas jaunākas meitas ezišam par sievu. Ezītis ar kad nedod nedod ceļos ar ķēniņam nerāda. Ķēniņs nu jādele atkal pa mežu, bet ceļa nevar nekur atrast. Ta ķēninam jādelējot pamežu un meklejot ceļa pienācis vakars. Sācis jau satumst un kēniņš nevarējis, tā nevarējis ceļa atrast jājis vēl trešo reizi pie ezīša un prasijis nu lai šis nejokojoties un lai parādot ceļu no meža tikt ārā. Ezītis atkal atbildējis ka ne šis izvedišot šo laukā no meža, lai tik dodot šam jaunāko meitu par sievu. Kēniņš redzēdams kā citādi laukā no meža netikšot apsolijis arī ezītim savu jaunāko meitu par sievu. Ezitis nu izved ātri kēniņu  no meža ārā un parāda ceļu lai pa to tik jājot projām tad uz pili šis aizjāšot. Kēniņš ar ticis reiz no meža aizjājis pa ezīša radīto ceļu projām, bet ezītis aizgājis atpakaļ uz savām cūkām. Ezītis nu sadzinis visas cūkas vienā pūli un tad tik dzinis tas uz māju. Vecāki ieraudzīdami eziti kuru jau sen turēja par beigtu, dzenot tik lielu cuku baru, nevarēja