1995-Ekspedicija-Madona-Aizkraukle-18-0061
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
Kolekcija24. zinātniskā ekspedīcija Madonas un Aizkraukles rajonā
Atslēgvārdi
Atšifrēja Dacema
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2018-08-10 16:09:19
Atšifrējums Biļetes pircēja: Nu līdz tiltam. Tālāk nevajaga... Tad jau var aiziet kājām, gar upmalu vien...

2120

Nepacietīgs biļetes pircējs skaidro kasierei: - Līdz Ļaudonai gan, bet šoreiz lai atiet agrāk. Tik vēlu kā parasti - tad es nevaru gaismā līdz mājai tikt. Tagad tie vakari jau tumši...

2121

Kad apburamais tīrums tiek uzarts, būrējs vista solu pārsien ar sarkanu dzīparu un arājam neredzot nobāž tīrumā zem velēnas, pie kam čukst sekojošus vārdus:
Appuškoju baltu gaili
Ar sarkanu dzīpariņu:
Lai neauga rudzi, mieži,
Lai nezviedza kumeliņi.

2122

Jurģu rītā stallī uz zirgu siles jākauj gailis, tā lai asins tek silē. Tad zirgi labi padodas. ja nav gaiļa, var kaut arī kādu citu dzīvnieku.

2123

Pirmo reizi jājot pieguļā katram pieguļniekam jāņem līdzi vistas ola, kas nobāžama kādā cerā vai krūmā. Tad jaunie zirgi labāk augs.

2124

Visvecākos laikos pieguļniekiem līdzi gājušas arī sievietes. Pieguļā uz liela ugunskura vārītas olas, gaļa u.c. ēdiens. Pēc ēšanas dejojuši un lēkājuši ap ugunskuru, notikusi arī rumulēšanās.

2125

Veļu laiks sākas 9 dienas pirms Miķeļa un beidzas 9 dienas pēc Miķeļa. Simjūda vakarā, kad veļu laiks beidzas, notiek veco garu t.s. urguču izdzīšana no dzīvojamām ēkām. Ar slotas kātiem u.c milniem izbada pagultes un visus kaktus, pie kam saka tā: 
Tiš, tiš ārā, vecie bezdeli,
Lai nāk jaunie dievainīši.
Pēc tam vakarā uzklāj galdus ar labāko ēdienu. Logus un durvis atstāj vaļā un mājas iedzīvotāji aiziet uz citām ēkām, parasti uz riju, lai netraucētu dievainīšiem mieloties.

2126

Mirstošam cilvēkam zem spilvena jāpaliek naudas gabals tā, lai to neredzētu ne mirējs, ne arī citi majenieki. Mirējam tad pirms nomiršanas būs jāpacieš lielas mokas, bet naudas palicējs būs bagāts visu mūžu.