AtšifrētIepriekšējaisNākamais
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaO. Timana folkloras vākums Pilskalnē
Atslēgvārdi
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2017-08-12 21:12:31
Atšifrējums

113

46.
Leišu gudrenieks.
Zvejniekiem izkritis no zebenieka (auzu kule) vēzis uz ceļa. Atraduši to leitīši un brīnējušies, kas tas tāds; norunājuši ka jasauc viņu sētu gudrais Juze. Tas gudrs - divi reizes dzirnavās un reizi baznīcā bijis. Atnācis gudrais Juze un teicis: "A kakži tie pruatuvāsam. . . Tie bous voj nu puars gaiļu voj vīns vēja vonags."

114

47.
Kādas dejas teksts.
Ak, tu lubu laiti, (Variants "linu laiti")
Precej munu maitu,
Muna maita bogata:
Zeida klaita mugurā.  (Variants ir ar piedauzīgiem vārdiem)

115

Piezīme: latgaļi veda pārdot ragavu slieces, riteņu spieķus, un senākos laikos  ļoti daudz jumta lubu, kamdēļ "lubu laits" vēl tagad ir lamāšanas vārds neveiklam nemākulīgam cilvēkam. "Linu laits" - latgaļi vēlākos laikos staigāja linus kulstīdami.
/skat N 351, 352

Kaimiņu pagasti.

116

Katrā pagstā ir zinams lepnums un augstprātība pret laimiņu pagastu un itkā nicināšana. Tas saprotams arī alsviķiešos. Bet visinteresantākais, ka ši nicināšana un sava pārākuma apziņa izpaužas galvenā kārtā virzienā uz vakariem t. i. pret Ildzemes, Zeltiņa un pa daļai Kalncempju pagastu, uz Ziemeļiem tikai pret laiceniešu izloksne "ķ" vietā lietoto č. Jaatzīmē, ka arī Zeltiņu pagastu un pa daļai Kalncempju apdzīvo ta pati "ildzemiešu" cilts, tikai še viņa jau pilnīgi pārlatviskojusies. Arī pašā Alsviķu pagastā ir "igauņu" gals un šim "galam" bij stingri noteikta robeža upe - dēvēta te Zeltiņu, augstāk Kušku, Vizikoku (pēc māju vārdiem) upe - Vaidavas pieteka uz upes kreisā krasta ir "igauņu gals". Lai gan itka esot vēsturiskas ziņas, ka ildzenieši no kurienes [turienes] ievesti dzimtbūšanas laikos, un par to liecina arī "pie"stāsts (še uzrakstīts zem N 13) tomēr šis "cilts" apdzīvotā plašā "teritorija", kura ieņem vismaz 2 tagad. pagastu (Zeltiņu - Ildzenes) un daļas no 2 citiem pag. (Alsviķa [Alsviķu] Kalncempju) Starp šiem pagastien nava manama nekāda
 
Darbības

AtšifrētIepriekšējaisNākamais