1414-ERA-ERM-krajums-02-0176
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaIzraksti no ERA un ERM krājumiem
Atslēgvārdi
Atšifrēja LigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2018-04-16 15:58:11
Atšifrējums gājuši, tad visu pienu dabū nāburgs.

633

Jāņu nakti jaunieši bieži vien

624 turp.

izskatīja un izvēlēja sev mūža draugu. Jāņu naktī izvēlēto vecāki nekad neliedza dēlam precēt, jo Jāņu naktī izvēlētā brūte nes līdzi mājā bagātību, svētību un laimi.

634

Jāņu naktī piekopa arī skunstes. (100. lpp.) Jāņu naktī vajaga vībotņu rasu iesiet lakatiņā un iet uz māju pāri krustceļiem un atpkaļ neskatīties, tad esot naudas pa pilnam.

635

Taisni pulkst. 12os Jāņu naktī vajaga apaut kājā pastalas ar baltiem linu autiem un bradat pa pret sauli tekošu strautu. Kājas jāatauj priekš saules lēkta un tad pastalas būs pilnas zelta naudas.