1041-Ogres-pilsetas-pamatskola-0007
KrājumsLatviešu folkloras krātuve
KolekcijaOgres pilsētas 6-klašu pamatskolas vākums
Atslēgvārdi
Atšifrēja Kirmis
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2018-04-10 12:48:24
Atšifrējums

-3-


[1041]


26 turp


ir tas vārdīte mācītājs vai kunas ar tev līdz nava vai tad tu domā ka viņš spārdīsies tu un es un cienīg šķestera kungs vai tad mēs tādu vardīti nenoturēs.
Teicēja kalniņa 63 g.v. Ogrē
Uzrakstījusi Velta Kalniņš
10 g.v. Ogrē.

27


6. Nostāsts par Ķences kalnu.
Agrk še bijusi pilsēta par kuŗu valdījis Ķence. To laiku kad Ķence dzīvoja bij tāda paraša - kad valdnieks nomirst, tad kuŗam valdniekam ir bijusi lielāka vara, tam uzmeta augstāku kalnu, un kalnā apraka līdz ar viņu arī viņa lietas. Tā notikās arī ar Ķenci. Pēc Ķenča nāves - viņu apraka ar lielu uzmetumu. Drīz pēc Ķenčanāves nomira ari viņa sieva, kuŗai uzmeta mazāku kalnu. Pēc Ķenča dēla nāves tam uzmeta vēl mazāku kalnu. Tā mēs vēl tagad redzam Ķences kalnā šos trīs paugurus. Reiz kāds ganu zēns ganīdams govis uzgājis uz otrā pauguŗa lielu aprakstītu un izcirstu akmeni. Kamēr tas aizgājis uz māju stāstīt saimniekam, tikmēr lopi akmeni bija jau izmīdījuši un akmenis noripojis no kalna un iegrimis purvā.
Apkārt Ķences kalnam bijis agrākos laikos ezers. Kad senlatvieši redzējuši ienaidniekus tuvojamies, tie sakūruši