Atslēgvārdi
VienībasAr dziesmiņu laukā gāju, rotā (gavilēšanas dziesma)
Atšifrēja lii75
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2017-04-01 17:49:57
Atšifrējums Gavilēšanas dziesma. Dziedās Emīlija Ezergaile un Emīlija Celmiņa no Lielvārde.
Ar dziesmiņu laukā gāju, rotā, rotā,
Ar valodu sētiņā'i, rotā.

Lai nesaka māmuliņa, rotā, rotā,
Darbā lēni atgulušu, rotā.

Vai es gāju rijas kulti, rotā, rotā,
Vai es gāju maltuvē'i, rotā.

Kuru darbu padarīju, rotā, rotā,
Tam dziesmiņu nodziedāju, rotā.